image

* * *

Ti po vjen që prej së largu magjiplote-e dal-nga-dal,
Ti po vjen që prej së largu dyke shkitur mi lëndina.
Nënë thembrëzat e tua përgëzohet trendelina,
Shtrihet luleja mitare e zëmbakut që t’u fal.

Hyrje në problem

 

Objekt i këtij studimi është një analizë krahasuese mes poezisë simbolike të Lasgush Poradecit “Vdekja e nositit” dhe poezisë simbolistike “Albatrosi” të poetit francez, Sharl Bodler, themeluesi i simbolizmit. E marrë në vetvete kjo poezi e Lasgushit tradicionalisht është analizuar e interpretuar drejtë. Po në dekadat e fundit, kur është dashur t’i bëhet një përshkrim tipologjizues, shpesh ajo është paraqitur si një nga provat kryesore për të vërtetuar përkimet e Lasgushit me simbolizmin francez dhe, për pasojë, klasifikimin e Lasgushit si pararendësi kryesor i modernizmit në lirikën shqipe. Përveç këtij induksioni të nxituar, midis dy poezive të mësipërme janë bërë edhe studime krahasuese konkrete të cilat shkojnë në përfundimin se midis tyre mund të vendosen paralele për shumë çështje e tipare thelbësore e anësore. Të tilla analiza nuk kanë qenë bindëse, ndërsa konkluzionet arbitrare e subjektive. Sepse studiues të caktuar janë futur në një punë krahasuese pa një analizë tekstologjike profesionale, pa një njohje të mjaftueshme të parimeve krijuese të simbolizmit e romantizmit dhe pa një njohje të thelluar të krejt veprës poetike të Lasgushit e Bodlerit.

 

Dobësia elementare që spikat në këto shqyrtime ka të bëjë me identifikimin e këtyre dy poezive me modelet e tjera të estetikës simboliste, nisur kryesisht prej faktit që të dy poetët kanë përdorur simbolin si parim kryesor organizues; në të dyja tekstet si simboli është shënjuar një zog. Mirëpo në këtë rast nuk është marrë parasysh ndryshimi i rëndësishëm teorik midis termave “simbolike” e “simboliste”. Dobësia tjetër është e një plani profesional më të përgjithshëm: studiuesit kanë pohuar ngjashmërinë edhe pse në elementet kryesore të brendisë e strukturës të dyja poezitë janë shumë të ndryshme në temë, në këndvështrim e poetikë, aq sa poezia e Lasgushit vërteton me qartësi se është ngjizur si mishërim i parimeve krijuese të romantizmit, kurse “Albatrosi” i simbolizmit. 

 

Studimi që po parashtroj është i volitshëm në funksion të përdorimit sa më shkencor të metodës krahasuese, prej nga mund të gjenden argumente bindëse e të mbështetura nga tekstet poetike në fjalë. Vetëkuptohet se konkluzionet do të jenë krejt të ndryshme e të largëta nga studimet pararendëse të këtij tipi. Rezultatet pritet të ndikojnë në riklasifikimin e poezisë në fjalë të Lasgushit e, përmes përgjithësimesh mbi të dhënat që na jep poetika e tij, mund të arrijmë gjer tek prekja e kufijve të periodizimit të lirikës shqipe, duke marrë si pikë referimi raportet thelbësore e kohore mes drejtimesh letrareve të caktuara. Për një analizë sa më të thelluar të poezisë së Bodlerit u jam referuar mjaft studimeve të huaja autoritare.

 

Përgjatë periudhës së monizmit studimet letrare, të cilat përgjithësisht shprehnin mendimin e strukturave zyrtare, kanë mbajtur një qëndrim kritik të ashpër ndaj krijimtarisë së Lasgush Poradecit, duke e qortuar atë padrejtësisht për modernizmin e dekadencën10 që i jepte poezisë së tij simbolizmi. Pas vitit 1990 kritika, tashmë e çliruar prej tutelës ideologjike e çdo lloj kushtëzimi a detyrimi, duke synuar t’i japë këtij poeti vendin dhe dinjitetin e mohuar, ndër argumentet kryesore për të bërë apologjinë e tij është cilësuar përsëri prania e simbolizmit në vepër. Është e vetëkuptueshme që këtë herë simbolizmi u interpretua si vlerë dhe jo si njollë. Pavarësisht se simbolizmi në vetvete nuk mund të jetë as vlerë e as mallkim, ne mund të shtrojmë pyetjen: a ka prani të simbolizmit në lirikën e Lasgushit dhe a bie vlera e artit të saj nga mungesa e mundshme e simbolizmit? Ndërkohë që nga një mungesë e tillë me siguri mallkimi i mëparshëm i kritikës moniste bie poshtë.

 

Së pari, mund të hedhim një vështrim të shkurtër mbi faktin se si është pozicionuar, çfarë ka deklaruar dhe sa ka qenë i vetëdijshëm vetë poeti për frymëzimet e krijimtarisë së tij prej parimeve estetike të një rryme a drejtimi letrar të caktuar, qofshin këto platforma romantike, postromantike, simboliste etj. Rezultati është paksa befasues dhe studimet mbi Lasgushin mund të ndihen pak a shumë në pozitën që vetë ai e fshikullon kur flet me ironi për “eruditët” e romantizmit apo të izmave të tjera, duke u pozicionuar në një mënyrë disi abstrakte vetëm në të mirë të “origjinalitetit” e në injorim të modave stilistike a të filozofive që mund të qëndrojnë pas tyre.

 

Lasgushi shfaqet i bindur në pikëpamjen se “artisti i vërtetë... që kur nxjerr lëndën bruto të krijimeve të tij, ay pyet: A ka realizuar, prej asaj lënde bruto një veprë ORIGJINALE TË RE, TË FUQISHME, PLOT EKSPRESIVITET VETIJAK? “Imitim” – relevojnë “eruditët”!; KRIJIM I RI – RELEVON poeti! Kështu them unë. Krijimi i ri, prej lëndës së vjetër... Asnjë, nga gjithë veprat artistike me jetë të përbotshme s’është “origjinale”; trupi i tyre është i “huaj”; vetëm shpirtin, them unë, s’iau disputon dot njeri.”11 Kjo do të thotë, veç të tjerash, se Lasgushi nuk e ka në programin e vet mprehjen e intuitës për gjetje origjinale befasuese, përmes të cilave natyra deshifron vetveten duke folur gjuhën e fshehtë e të paqartë (“confuses paroles”) të simboleve; ku përmes afrive (“correspondances”) që duhen kapur nga syri i mprehtë dhe imagjinata e zhvilluar e poetit zbulohen analogjitë e reja, krijohen metaforat mahnitëse dhe sinestezitë marramendëse.

 

Duke e ndarë prerazi veprën poetike në “lëndë” dhe “shpirt” ai shpall se nuk është kërkues, por vetëm rindërtues! E ndërsa Bodleri e ka zbuluar afrinë e poetit me albatrosin, duke e bërë këtë simbol të poetit, Lasgushi gjen një “lëndë bruto” të gatshme nga A. de Musset për ta strukturuar e intonuar “në një mënyrë origjinale”. Nisur nga ky koncept stilistik pararomantik i konformizmit ndaj “normave” estetike, Lasgushi ka lejuar që në poezinë e tij të jetë e pranishme mjaft “lëndë” folklorike, si dhe dendësi gjetjesh që e fusin në marrëdhënie ndërtekstore kryesisht me romantizmin. Këto kanë rritur edhe më shumë transparencën dhe qartësinë në veprën e tij, gjë e bën atë shumë të lexuar e popullor, larg paqartësisë dhe etjes për ekspresion në vetvete e abstraksion hermetik të simbolistëve pas Bodlerit. Duke e shqyrtuar veprën e tij me vëmendje mund të vëmë re se tekstet poetike puqen më së miri me deklaratat e tij konceptuale. 

Madje përmes toneve ironike e polemizuese, Lasgushi pohon se për poetin e vërtetë nuk kanë fare rëndësi parimet estetike të modës që është në evolucion të pandërprerë dhe krenohet që në krijimtarinë e tij nuk është udhëhequr nga ato, përkundrazi. Dhe akoma më tej na rezulton se, në mënyrë krejt paradoksale, krijimtarinë artistike ia kundërvë si estetikës, ashtu edhe kritikës letrare.12 Nga këto pikëpamje estetike(!) nënkuptohet se Lasgushi nuk i mohon pëlqimet e tij për romantizmin, por për krijimin artistik dhe parimet estetike udhëheqëse ai ka një koncept universalizues, duke qenë plotësisht skeptik ndaj efektit të grupimit a faktit të përfshirjes së një numri tepër të madh shkrimtarësh botërorë në rryma e drejtime të caktuara; të cilat këto, duke nisur nga një fazë e caktuar e zhvillimit të letërsisë dhe e mendimit teorizues për të, kanë qenë fakt real në historinë e letërsisë dhe jo abstraksione a stisje të estetëve, kritikëve a historiografëve letrarë. 

 

Lasgushi nuk e mohon shprehimisht pëlqimin e tij ndaj estetikës së romantizmit, ndërkohë që pas qëndrimit të tij skeptik është e vështirë të fshihet një romantik “i kulluar” gjersa nuk bëhet fjalë për ndjekje me vetëdije e qëllim. Prandaj mendojmë se asnjë shkrimtar nuk mund të gjendet befas i përfshirë në një drejtim letrar pa një njohje, ndjekje e zbatim rigoroz të kanuneve, kodeve e modeleve të tij artistike. Gjendja “as po, as jo” në konceptet estetike të Lasgushit mund të merret si një premisë në mbështetje të tezës se krijimtaria e tij paraqet gjedhe postromantike. Në këtë breg atë mund ta ketë nxjerrë, nga njëra anë, klima kulturore e letrare që e rrethonte, brenda së cilës përfshihet edhe adhurimi prej dishepulli i romantikëve si M. Eminesku, N. Frashëri, A. de Musset etj., nga ana tjetër, jetësimi krijues dhe “origjinal” i botëpërjetimit, i filozofisë dhe i stilit të veprave të tyre. Vetëkënaqësia dhe siguria për zgjedhjen e bërë që na transmetohet përmes dokumentit estetik të lartpërmendur të Lasgushit, ia pret mundësinë teorike e praktike prirjes për një përqafim prej tij të estetikës e praktikës krijuese të simbolizmit.

 

Një krahasim paraprak e në vija kryesore mes simbolizmit dhe disa prej tipareve më të spikatura të poezisë së Lasgushit mund të ishte i nevojshëm për analizën tonë, pasi në një punim krahasues do të ndihmonte për të shmangur çdo dyshim mbi rastësitë, qoftë kur pranohet e qoftë kur mohohet ngjashmëria midis dy tekstesh konkrete. Ndryshe nga sa vërteton poezia e Lasgushit, Bodleri dhe simbolistët krijuan një poezi kundër përshkrimit, shpjegimit dhe frymës patetike të artit, sepse ajo u krijua si reaksion ndaj realizmit e natyralizmit, por edhe kundër romantizmit e ndjesive sentimentaliste që ky i kultivoi aq shumë. 

 

Pa arritur ende tek tematizimi i jetës prej bohemi dhe shpërfillja e çdo norme shoqërore e morale në jetë e në art prej simbolistëve si A. Rembo e P. Verlen në vitet ’70-’80 të shekullit XIX, poezia e Bodlerit “Zhvishe zemrën time” që po e japim të cituar në vazhdim, duket hapur se krijon një përplasje të papajtueshme me poezitë e kultit të së bukurës dhe të së moralshmes së Lasgushit, konkretisht me të gjitha poezitë e dashurisë që i kushtohen “motrës” “magjiplote” e “hirplote”, vajzës që ecën “madhërisht”, me “bukurinë që nuku ka të ngjarë”, dora e së cilës “lëshon dritën e dëborës” sepse ajo është bërë “me lëndë magjistare”. Në strofën e fundit të poezisë “Mbarim vjeshte” shtërgu dhe krilla bëhen mishërimi i vlerave më të larta shoqërore, zakonore e familjare. Shtërgu duket “aq fisnik” e “me shtat të gjorë” dhe rrezaton vetëm “hir” sepse “barsite posi dhëndër me kurorë”. Kurse krilla “i shndrij në kraharuar” kur i afrohej shtërgut pranë, sepse ashtu ngjante “posi vash’ e nusëruar”. E bukura lartësohet edhe më shumë kur është e moralshme, gjë që e dëshmon mënyra sesi paraqitet e vlerësohet nga poeti jeta tradicionale dhe çifti familjar.

Krejt poezia e Lasgushit, duke e gjykuar për nga tipologjia, struktura artistike dhe vlera estetike e simboleve, pa dyshim bëhet mishërim i estetizmit të së bukurës, e tillë që shpesh ajo ngrihet në nivelin e së madhërishmes:

 

Ti po vjen që prej së largu magjiplote-e dal-nga-dal,

Ti po vjen që prej së largu dyke shkitur mi lëndina.

Nënë thembrëzat e tua përgëzohet trendelina,

Shtrihet luleja mitare e zëmbakut që t’u fal.

 

E si shkon me hap të matur më pushton një dhembshuri:

..................................................................................

Ndaj kalon mi tufë lulesh madhërisht si yll i ri.13

(Ti po vjen që prej së largu)

 

Siç e shikojmë, në vend të “luleve të së keqes” të Bodlerit, poezia e Lasgushit është e ndriçuar nga yje dhe e mbushur me “lulet e së bukurës”, mbi të cilat kulmon e madhërishmja. Kjo do të lidhet kryesisht me kultin e vajzës që gjithmonë është e bukur, sinonim i lules, i yllit etj. Krahas dashurisë objekti tjetër i rëndësishëm i poetizimit në lirikën e Lasgushit është natyra, pamjet e bukura të saj, si liqeni, Pogradeci, kroi i fshatit, qielli me yje, lëndinat e lulëzuara, shpendët, vjeshta, dimri, pranvera, mëngjesi, mbrëmja, nata. Dashuria gjithashtu shprehet më mirë përmes simbolit të yllit, si një nga shfaqjet më tipike të kategorisë të së bukurës në poezinë e tij, dhënë përmes motivimit metonimik të përshkallëzuar si vijon: dashuri→mall→zjarr→yll. Nuk mund të na shpëtojë nga vëmendja sidomos bukuria e “pyllit vjeshtarak”, që sigurisht është konceptuar krejt ndryshe nga pylli konvencional i simboleve të Bodlerit në poezinë e famshme “Correspondances” - traktati i parë estetik i simbolizmit.

 

Antiteza me frymën e përgjithshme dhe poezitë njëpërnjë të vëllimit Lulet e së keqes14 të Bodlerit është e plotë. Semantika dhe simbolika mes tij dhe poezisë së Lasgushit është diametralisht e largët. Bodleri dhe simbolistët janë të njohur si poetë jo vetëm të spleen-it, rënies,15 perëndimit, vdekjes. Bodleri është gjithashtu një poet kryekëput ironik, kurse Lasgushi shfaqet si i tillë vetëm në dy poezi, njëra ironike dhe tjetra sarkastike, por gjithsesi jashtë qerthullit tematik të njohur si lasgushian. Edhe nga sa parashtruam më sipër, për Lasgushin tingëllon krejt pa baza akuza se “Nuk mungoi në poezi një ndikim simbolist e modernist dekadent.”16 Prandaj, për të sjellë një ide të argumentuar po japim një shembull edhe prej polit tjetër të antitezës:

 

Mon cœur mis à nu

Analyse des contre-religions, exemple: la prostitution sacrée.

Qu’est-ce que la prostitution sacrée?

Excitation nerveuse.

Mysticité du paganisme.

Le mysticisme, trait d’union entre le paganisme et le christianisme.

Le paganisme et le christianisme se prouvent réciproquement.

La révolution et le culte de la Raison prouvent l’idée du sacrifice.

La superstition est le réservoir de toutes les vérités.17

(Zhvishe zemrën time)

 

1. Korrespondencat

 

Për të çuar gjer në fund studimin tonë krahasues bëhet akoma e nevojshme të sqarojmë nëse ka dallime mes simbolit në përgjithësi dhe simbolit që kanë përdorur konkretisht simbolistët. Përkufizimet e sotme të simbolit mund të mos na ndihmojnë gjer në fund sepse ato janë ngritur mbi përgjithësime duke e pasur parasysh edhe mënyrën simbolistike të krijimit të tyre, duke vënë në pah vetëm çka është e përbashkët dhe tipike tek simboli. Po për të gjetur specifikat dhe nuancat diferencuese mund të bëhet frytdhënës rikthimi tek analiza e koncepteve estetike të parashtruara nga vetë Bodleri, duke vlerësuar si më interesante për këtë poezinë mjaft të njohur “Correspondances”, e cila është cilësuar si traktati i parë i simbolistëve, platforma e këtij drejtimi të ri poetik për kohën kur u botua. Po e paraqesim konceptin e saj duke ngelur në nivelin e perifrazimit.

 

Sipas brendisë së tekstit, natyra është një tempull ku të gjitha elementet që e përbëjnë janë kolonat e gjalla të cilat flasin një gjuhë fjalësh të paqarta. Njeriu e kalon jetën e vet brenda këtij pylli të dendur simbolesh që lëshojnë mesazhe në një gjuhë të koduar, gjithsesi e mundshme për t’u kuptuar. Megjithëse krijojnë një kor të gjerë jehonash të gjata e të largëta, të errët e të thellë, aromat, ngjyrat e tingujt e sendeve i referohen dhe i përgjigjen njëri-tjetrit. Aromat janë të freskëta si kurm fëmije, të ëmbla si tingull oboe, të blerta si livadhet; të tjerat kundërmojnë: të kalbura, të pasura e ngadhënjimtare, duke ngërthyer në vetvete shpërthimin e sendeve pa mbarim, si: qelibari, myshku, rrëshira erëkëndshme dhe temjani; të gjitha këto këndojnë fjalët e thella të shpirtit dhe të ndjenjave të njeriut. 

Poezia nënkupton se njeriu nuk duhet të kufizohet në dukjen e sendeve, por të hyjë në lidhje me to pasi vetëm atëherë sendet do të flasin gjuhën e tyre të vërtetë: magjepsëse e misterioze. Detyra dhe privilegji i një zbulimi të tillë do t’i përkasë vetëm poetit që, me imagjinatën e tij të jashtëzakonshme, do të dijë të deshifrojë “korrespondencat” dhe të zbulojë misteret që fsheh natyra në vetvete. 

 

Kjo poezi përfaqëson një deklaratë tipike që lejon të kuptohet jo vetëm opusi poetik i Bodlerit, por e gjithë ajo dukurie komplekse që u quajt simbolizëm, i cili do të frymëzohet pikërisht nga parimet e shpallura në këtë tekst. Tek poezia “Correspondances” autori parashtron konceptin e vet të jetës e të artit, një koncept që nënkupton sfidën ndaj vetëdijes logjike-racionale dhe shpall kërkimin e një vetëdijeje të bazuar në bashkëlidhjet analogjike e simbolike të sendeve materiale. Në bazë të këtyre bota nuk është parë si një skenë për t’u përshkruar sesa si një kod misterioz i simboleve për të depërtuar e deshifruar me anë të poezisë, si i vetmi instrument i aftë të bëjë të dalë në sipërfaqe kuptimi i fshehur e për ta rikthyer gjithçka në një harmoni mistike të cilën ferri i jetës së përditshme e zvetënon dhe e shkatërron. Poezia për të arritur këtë qëllim e rezultat madhështor do të shfrytëzojë deri në ekstrem potencialet e gjuhës së figurshme: metaforat, analogjitë e sinestezitë, që janë në gjendje të regjistrojnë e sugjerojnë atë që fjalët e thjeshta nuk dinë as ta kapin e as ta transmetojnë.

 

Teksti jo vetëm që shpalos një filozofi të caktuar mbi botën, por sugjeron edhe mjetet konkrete me anë të të cilave mund të shpaloset poetikisht ky botëkuptim. Figurat e mësipërme, të përdorura tradicionalisht vetëm për të ngjyrosur artistikisht gjuhën e poezisë, do të bëhen mjete të domosdoshme për të regjistruar intuitat dhe asociacionet e lira mendore që janë në bazë të praktikës artistike të krejt simbolizmit. Në poezinë në fjalë Bodleri sugjeron se si poeti mund të depërtojë në thellësitë e pazbulueshme të reales përmes këtyre ngjashmërive të mprehta, kuptimet e të cilave duhen kapur duke vënë në lidhje elemente të largëta të këtij realiteti për të zbuluar midis tyre ngjashmëri të ndryshme, afri e përkime të befasishme tiparesh, të paparashikueshme (“sensacion du neuf”), por që pasi zbulohen ato bëhen domethënëse e ndriçuese për sendin që interpretohet nëpërmjet gjuhës së fshehtë të natyrës.

 

1. Albatrosi

 

“Albatrosi”18 është një nga poezitë më të njohura e më përfaqësuese të vëllimit Lulet e së keqes i Bodlerit, botuar për herë të parë në Paris në vitin 1857, por që u ribotua me disa ndryshime edhe në vitin 1861; botimi i tretë i përket vitit 1868. Poezia në fjalë formën e saj përfundimtare e ka marrë në vitin 1859. Ajo nuk është e shquar vetëm për vlerat poetike, por edhe si një poezi simbolike, e ndërtuar në kuptimin e simbolistëve: simboli këtu është parimi qendror i organizmit. Albatrosi si simbol i poetit është një gjetje origjinale e Bodlerit, e pazakonshme dhe tëhuajsuese. Ai më parë ka pas zgjedhur mjellmën si simbol të poetit, por në rastin konkret shënjon një zog tjetër të ujërave, albatrosin. Kjo tingëllon origjinale dhe befasuese. Fushat semantike që bashkon brenda saj poezia janë tepër të largëta.

 

L’albatros

 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

 

A peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons trainer à coté d’eux.

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid! 

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!

 

Le poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

 

Shpesh për t’u zbavitur marinarët kapin albatrosë, zogj të fuqishëm deti të cilët, si bashkudhëtarë të ngathët të udhëtimeve, shoqërojnë anijen që është duke rrëshqitur mbi humnera të hidhura. 

Të ulur me zor mbi kuvertë këta mbretër të kaltërsisë, tani të ngathët e si të turpshëm lëshojnë përtokë mjerueshëm flatrat e mëdha të bardha, që u zvarriten si rrema nga të dyja anët.

Sa i ngathët e i flashkët ky udhëtar me flatra! Pak më parë aq i bukur, tani sa komik e i shëmtuar! Njëri trazon sqepin e tij me bishtin e llullës, tjetri, duke çaluar, imiton sakatin fluturues. 

Poeti i ngjan këtij princi të reve që është shok me furtunën dhe qesh me harkëtarët; por i ulur në tokë, i rrethuar nga talljet, krahët prej vigani e pengojnë për të ecur.

 

Siç kanë vënë në dukje studiuesit, tabloja gëlon në mënyrë të jashtëzakonshme nga kontrastet. Ai që spikat më shumë është kontrasti mes shpendit fisnik dhe ekuipazhit të anijes, të cilët e vënë në lojë dhe e poshtërojnë. Dinjiteti i shpendit në liri bie ndesh me të qenit qesharak në robëri. Madhështia dhe poshtërsia, bukuria dhe shëmtia, të qenit i lartë dhe të qenit pa përkrahje janë vendosur dukshëm kundër njëra-tjetrës. Kontrastet shtrihen gjer brenda strukturave semantike të imëta të vargjeve të caktuara, siç janë kundërvënia e “ces rois de l’azur” me “maladroits et honteux” në vargun e gjashtë apo kundërvënia e “beau” me “comique et laid” në vargun e dhjetë: “Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!”

 

Cilësitë njerëzore që i ka mveshur Bodleri albatrosit na lejojnë të kuptojmë se ai nuk është një objekt në vetvete. Domethënia e figurës në strofën me të cilën mbyllet poezia e nxjerrin në dritë albatrosin si simbol të poetit. Fati i tij përcaktohet nga kontradikta mes madhështisë së botës shpirtërore dhe të qenët i vetmuar e qesharak. Siç kuptohet në fund është madhështia ajo që e pengon poetin të ecë në jetë, ashtu si albatrosi që çapitet duke u tundur nga të dyja anët mbi dërrasat e kuvertës për shkak se krahët i prekin në tokë meqë i ka më të mëdhenj sesa trupin. Figura e poetit siç e ka projektuar Bodleri këtu, mbetet e pranueshme për konceptin simbolist: poeti si një individualist i madh, i cili për këtë përqeshet nga mjedisi i vet shoqëror; një njeri heroik, por nga optika e të tjerëve ai është gjithashtu edhe një vetmitar i çuditshëm. 

 

Fjala çelës e poezisë është “exilé”. Por internimi i poetit është menduar kryesisht si ekzistencial dhe jo aq shumë politik si në poezinë e gjatë “Mjellma” (“Le Cygne”), sepse ai është një i internuar në jetë. Me këtë Bodleri ka shpalosur idenë e kundërvënies së artit me jetën, të idealit dhe realitetin e përditshëm, i cili do të bëhet një ndër motivet themelore të lirikës simboliste, ku ai shpesh iu nënshtrua një interpretim estetizant.

“Albatrosi” është gjer në vogëlsira një poezi e “disonancave”, të cilat sipas Hugo Friedrich përcaktojnë strukturën e lirikës moderne. Disonante ajo nuk është vetëm në paraqitjen e kundërshtive. Disonante është gjithashtu raporti mes së papriturës skandaloze që na shpaloset dhe mënyrës së paraqitjes të zgjedhur nga poeti. Figura e së shëmtuarës, të cilën na e afron zogu në robëri, është në kundërshti me bukurinë e paraqitjes artistike që mbështet tek forma e rregullt, tek ndërtimi i qartë dhe tek stili elegant i poezisë, siç na zbulohet ai në paralelizmat sintaksore të strofës së tretë. Pikërisht ky kontrast mes lëndës dhe formës, në thelb, i përket asaj që quhet “estetika e së shëmtuarës”, gjë që në lirikën moderne e futi për herë të parë Bodleri.

 

Ndarja e jashtme mes përshtypjes që kemi për figurën e albatrosit dhe domethënies së poezisë në vështrim të parë mund të duket si konvencionale, mirëpo në përgjithësi poezia është plotësisht jo-konvencionale, dhe jo vetëm duke u nisur nga ajo shëmti groteske e zogut të qiejve. Vjersha e ka braktisur traditën e “lirikës së përjetimit” po aq sa edhe atë të “lirikës së gjendjes shpirtërore”; ajo nuk është e mbështetur as mbi një përjetim që buron nga situatë e dhënë dhe as mbi gjendjen shpirtërore të përgjithshme të unit lirik. Madje ajo është jo-personale gjer në heqje dorë “uni” si formë tradicionale universale e paraqitjes në vetën e parë. Nëpërmjet ndërtimit racional ajo i thërret më tepër intelektit sesa ndjenjave.

 

“Albatrosi” në të gjitha elementet e saj është një poezi moderne simbolike dhe në shumë drejtime ajo është edhe një poezi simbolistike. Sikurse është theksuar nga mjaft studiues të huaj, guximshmëria e lirikës simboliste të mëvonshme arrihet sidomos përmes identifikimit të ngjashmërive të jashtme të botës së sendeve me përvojën e brendshme të poetit si dhe nga prirja për “subjektivizmin e simboleve” e cila shkon gjer tek paraqitja e pastër e një “objektive correlative” (ngjashmëri objektive) si figurë e domethënies simbolike të pashpjegueshme.

 

2. Vdekja e Nositit

 

Ta klasifikosh një poet tek simbolizmi duhet mbajtur parasysh se ky drejtim letrar është në përbërje të modernizmit, gjersa me të fillon kjo periudhë letrare në lirikë. Me sa mund të kuptohet nga nënteksti dhe perifraza e përdorur, në dallim prej Migjenit, Rexhep Qosja nuk e klasifikon L. Poradecin dhe F. Nolin tek “modernët”.19 Kurse Sabri Hamiti, megjithëse Lasgushin e përcakton si “poetin më të madh të modernitetit shqiptar”,20 i merr si koncepte polare dhe i kundërvë pa mëdyshje “abatrosin qesharak” të Bodlerit me “pelikanin e flijuar” të Lasgushit.21

Pavarësisht simboleve të veçanta që krijohen shpesh në kontekstin e gjerë të krejt një vepre poetike, në krijimtarinë e Lasgushit si poezi simbolike të mirëfillta janë cilësuar vetëm “Vdekja e nositit”, “Lundra dhe flamuri” dhe “Gjeniu i anijes”. Më e vlerësuara prej tyre është poezia e parë:

 

Me zjarr ju flas..., me zjarr.

Në gjirin t’ im kam hapur varr...

Që t’ i jap shpresë-edhe t’ j-a mar...

 

Un’ ik liqerit zemërak

Fatlum dh’ i pastër si zëmbak,

Po zemra ime kullon gjak:

 

Se vijnë-urtuar zoqtë-e mi,

Dh’ u jap ushqim me dashuri-

Një dashuri për llaftari:

 

Pa nis ah! gjirin t’ a godas...,

Dh’ e hap ah! gjirin më një ças...,

Dh’ i nginj ah! zoqtë-e vdes me gas!...

 

Ahere-helmohet e buçet

Pas mallit t’ im liqeri-i shkret,

E rit tallazin posi det.

 

Ay e tund, ay e shkund,

Ay e hap sa me të mund,

Gjer mun në gjit, gjer mun në fund.

 

E shpirtin dyke m’ a përcjellë,

Më thotë-ah! shih sesà ’sht’ i fellë

Ky gjir’ i em që të pat pjellë...

 

...Me zjarr ju flas, me zjarr.22

 

Sipas mendimit më të përhapur, në këtë poezi “trajtohet motivi i vetëmohimit; nositi (pelikani) “i pastër i zambak”, kur sheh se zogjtë e tij janë të uritur, çan gjirin e u jep si ushqim trupin e vet.”23 Nositi “fatlum”, i pastër dhe i bukur kryen një gjest tragjik e heroik që e lartëson edhe më shumë gjersa bëhet në përputhje me idealin dhe në emër të tij. Përfundimi i dramës na krijon dhimbje dhe admirim për protagonistin. Kurse tek “Albatrosi” na krijohet keqardhje për zogun dhe urrejtje për njerëzit që e rrethojnë.

 

Ndryshe nga albatrosi, nositi vepron në gjirin e natyrës, larg njerëzve, i rrethuar nga zogjtë e vet brenda të cilëve ai mishërohet me anë të sakrificës sublime. Antagonizmit mes albatrosit dhe ekuipazhit i kundërvihet unifikimi i nositit me mjedisin e vet që shfaqet më së miri në paralelizmin që vendoset midis të tij dhe natyrës gjatë aktit të vdekjes e pas saj. Sapo nositi “vdes me gas”, “Ahere-helmohet e buçet / Pas mallit tim liqeri-i shkret, / E rit tallazin posi det.” Nëse në aspektin formal këtu animizmi i liqenit shkakton ngritjen e tallazit në përpjesëtim me vlerën sociale të aktit vetëmohues të nositit, në planin filozofik këtu shikojmë një akt unifikimi mes natyrës si entitet pa jetë dhe nositit. Ky akt unifikimi nuk sendëzon e tëhuajson nositin, përkundrazi, personifikon natyrën, pjesë organike e së cilës është dhe ngelet ky zog. Ndarja e prerë e mëparshme mes tij dhe natyrës, në organike-joorganike, tani nuk ekziston më; gjithçka është bërë një, por me anë të forcës personifikuese të fjalës, që buron nga konceptet filozofike, natyra tjetërson rrënjësisht statusin e vet ontologjik, duke u bërë edhe ajo organike: natyra “bëhet” gjiri që i ka pjellë të gjitha krijesat e gjalla. 

 

Kjo gjë nuk shpreh ndonjë koncept materialist, përkundrazi, bëhet mishërim i koncepteve metafizike të poetit, ku përmes këtij akti sakrifice nositi fiton përjetësinë e merituar si në kuptimin sociologjik, ashtu edhe në atë filozofik. Ky është një akt vlerësues si dhe një kriter moral për botën njerëzore. Kurse në një aspekt më të specifikuar Lasgushi në këtë akt të unifikimit të nositit me natyrën gjen mishërimin e konceptit të vet të metempsikozës, sipas së cilës shpirtrat nuk vdesin kurrë, ata janë të amëshuar dhe shkojnë nga një qenie që vdes tek një qenie tjetër një lind, e kështu pafundësisht (“Të linç për të vdekur prapë/ Të vdeç që prapë të linç/ Edhe kështu ver’ e vapë/ Gjithënjë të veç, të vinç?”).24 Me aktin personifikues të natyrës poeti nuk gjuan “les correspondances” mes saj dhe nositit, përkundrazi, me këtë mjet ai u largohet atyre. 

 

Kontrastet e Bodlerit shprehin ndryshimin rrënjësor midis dy gjendjeve apo hendekun armiqësor midis dy subjekteve; ato janë aspekt përcaktues i strukturës së lirikës së tij. Kurse paradokset e Lasgushit shprehin vetëm dramacitetin e brendshëm mes kategorish që nuk janë në mospajtim social a ideologjik mes tyre, por vetëm biologjik ose estetik. “Vdes me gas” është një oksimoron që shpreh forcën për të përmbushur misionin jetësor duke e shkrirë veprimin vetëmohues me idealin, pikë ku trupi me shpirtin takohen në kundërshtim me logjikën e brendshme të ligjit biologjik të mishëruar në instinktin e pakushtëzuar për të jetuar, por në pajtim me ligjet e pashkruara shoqërore. Po të kishte pasur të njëjtën forcë të brendshme edhe albatrosi, nuk do të ishte bërë komik e qesharak. “Dashuri për llaftari” është e së njëjtës paradigme figurative.

 

Albatrosi është gjithashtu një shpend heroik, por i sfiduar gjer në fund. Nositi është një shpend heroik, por i pasfidueshëm. Në të dyja rastet heroikja paraqitet e shoqëruar nga një kategori tjetër estetike: në rastin e albatrosit është e shëmtuara dhe komikja, kurse në rastin e albatrosit është e bukura, e madhërishmja dhe tragjikja. E bukura dhe e shëmtuara janë koncepte polare, po aq sa janë edhe komikja me tragjiken mes tyre. Kështu që heroikja e përbashkët e dy zogjve merr konotacione krejt të ndryshme, gjersa njëra është si mundësi e përjashtuar dhe e zëvendësuar, kurse tjetra si mundësi që bëhet realitet. Tek nositi tragjikja është si vazhdim i heroikes dhe rezultat shkak-pasojë e saj. Heroikja çon në tragjiken, por ngelet e paasgjësuar dhe e paasgjësueshe. Kurse heroikja e albatrosit përdhoset nga komikja dhe nuk ngelet, përkundrazi, ajo bëhet masa për të përcaktuar shkallën e fatkeqësisë në bazë të diferencës midis këtyre dy kategorive të kundërta. Heroikja e mundshme në qiellin e lartë me furtuna është aq e largët dhe e mohuar gjer në fund prej komikes mbi kuvertë ku e kanë zbritur albatrosin, tani të mjerë e të shëmtuar në këtë realitet të ri, por të huaj e armiqësor për të. Sipas konceptit klasicist tragjikja ishte objekt i një vepre artistike që renditej në majën e zhanreve, kurse komikja në fundin e tyre. Kështu edhe albatrosi me nositin paraqesin objekte e dukuri diametralisht të largëta e të kundërvëna, pa kurrfarë ngjashmërie mes tyre. Por kjo është distancë njëkohësisht edhe e planit estetik e filozofik, gjë që flet kundër ngjashmërisë midis këtyre dy poezive e temave të tyre, duke e pohuar këtë largësi mes tyre në mënyrë të qartë e të padiskutueshme.

 

Albatrosi si simbol i poetit është krahasim i pazakonshëm dhe i tëhuajsuar; kjo na kujton pasionin e Bodlerit për ekzotiken dhe mishërimin e ndjesisë për të renë në gjetjet tematike e figurative (“sensacion du nef”). Skena që i paraqitet lexuesit të albatrosit është jo vetëm e tëhuajsuar, por edhe groteske: zogun e fuqishëm të detit të cilin, për të kaluar kohën ekuipazhi, e mbajnë të robëruar. Zogu na shfaqet si imazh i fatkeqësisë: krahët e tij të mëdhenj i varen poshtë ku pendët e mëdha takojnë në dërrasat e kuvertës, arsye për të cilën ai detyrohet të ecë duke çaluar nga të dyja anët. Në këtë gjendje të albatrosit marinarët e përqeshin, duke imituar me shpoti e cinizëm ecjen e tij të çalë dhe ia ngacmojnë sqepin me bishtin e llullës. E ndërsa sfidën me furtunat e qiellit e ka të fituar, sfidën me njerëzit e rëndomtë e të ligj e ka të humbur.

 

Përkundrazi, nositi vazhdon të sfidojë tallazet e liqenit duke u përleshur e triumfuar mbi furtunat si zog i lirë e i fuqishëm: “Un’ ik liqerit zemërak/ Fatlum dh’ i pastër si zëmbak”. Dhe ai për këtë, përkundër albatrosit, ndihet “fatlum”, të cilin sfida vazhdon ta mbushë me krenari: “i pastë si zëmbak”. Por nëse sfidën me liqenin ai e ka të fituar, “problemin” e ka me parimet e larta “humanitare” (në këtë rast), çka në thelb është një sfidë me veten. Dhe ai këtë sfidë e fiton, pavarësisht se në vend të një trupi qesharak e të shëmtuar të albatrosit që, sidoqoftë, vazhdon të jetojë, trupi i tij përfundon në zemër të liqenit. Por animizmi i liqenit, i cili pas vdekjes së nositit helmohet e buçet duke ngritur tallaze posi det, precipitimi i trupit të nositit në atë gji praj nga ka dalë dhe unifikimi me liqenin e, nëpërmjet tij, me vetë natyrën, përbëjnë krenarinë për përmbushjen me sukses të misionit dhe përmbylljen e ciklit jetësor në përputhje me ligjet e natyrës.

 

Refreni që mbyll poezinë “...Me zjarr ju flas, me zjarr” konfirmon tragjedinë e tij si qenie biologjike dhe krenarinë shoqërore për sakrificën, njëkohësisht. Mbyllja e poezisë me këtë refren, ndryshe nga sa është thënë ndonjëherë, bën që tingulli më i fundit i saj të kumbojë, në fund të fundit, në mënyrë heroike për shkak të përbërësve semantikë zotërues “krenari” dhe “përmbushje e interesave të përgjithshme”, që vetëkuptohen nga konteksti. Nëse fjalë çelës në poezinë e Bodlerit është “exilé”, në poezisë së Lasgushit është oksimoroni “dashuri për llaftari”.

Ndryshe nga “Albatrosi”, fushat semantike të fjalëve që përbëjnë tekstin janë të afërta e të lidhura logjikisht me njëra-tjetrën. Dy epitetet “fatlum” dhe “i pastër” këtu janë krejt konvencionalë. Ndërsa krahasimi “si zambak” është tradicionalisht i lidhur me pastërtinë. Të gjitha figurat dhe njësitë leksikore sugjerojnë vetëm një paradigmë, të kushtëzuar nga objekti në qendër të poezisë dhe mjedisi i tij i natyrshëm. Kjo paradigmë leksikore shënjon vetëm natyrën, si mjedis i nositit. 

 

Skena që i paraqitet lexuesit të nositit nuk është as e tëhuajsuar dhe as groteske. Përkundrazi, figura e së bukurës, heroikes dhe së madhërishmes që na e afron nositi përmes aktit sublim të flijimit është në pajtim të plotë me bukurinë e paraqitjes artistike që mbështet tek format e rregullta, tek ndërtimi i qartë dhe tek stili emfatik elegant i poezisë. Pikërisht kjo harmoni mes lëndës dhe formës përbën “estetizimin e së bukurës”. , në thelb, i përket asaj që quhet “estetika e së shëmtuarës”, gjë që në lirikën moderne e futi për herë të parë Bodleri.

 

3. Poetika e Nositit

 

Në poezinë e Lasgushit sinestezia nuk është e pranishme, sikurse tek Bodleri: “humnerat e hidhura” (nënkupto dhe: të kaltra). Kurse metafora nuk luan rol kryesor për poetikën e saj. Duke e analizuar në tërësi mund të themi se kjo poezi është e përcaktuar nga figurat e intonacionit poetik si dhe nga kujdesi i madh për organizmin metrik të vargut, ku mbështeten shumë vlera dhe efekte. Edhe këtu, si në krejt poezinë e Lasgushit metafora haset rrallë e “rastësisht”. Vendin kryesor do të zënë paradokset, antitezat dhe shkallëzimet. Kjo specifikë i ka shkaqet tepër të thella, prandaj nuk ka të bëjë thjesht me mënyrën e zgjedhur të figurimit të vargut, por kryesisht me botëkuptimin dhe pikëpamjet e Lasgushit për poezinë e dashurisë, e cila përbën jo vetëm pjesën më të madhe, por edhe prirjen e specifikën e vet krijuese. Dhe një stil i caktuar në masë mbizotëruese është përgjithësisht unik e koherent. Duke qenë se tema kryesore e poezisë së tij është ajo erotike, Lasgushi e mendon, e percepton dhe e paraqet këtë ndjenjë veç në mënyrën e oksimoronit “gaz e helm”: “Gjeneza- ...ekzistimi i “magjisë dhembëse”: qënia e “gazit helmplotë”, që fshihet domosdosisht në gjirin e dashuronjësve, e ka mburimin e thellë. Ky mburim rrjedh nga NATYRA e dashurisë; ay pushton GJITHË epokat e njerëzimt, jo vetëm atë të ROMANTIZMIT, dhe ne mund t’ia dokumentojmë zotëris’ së tij pak-së-paku njëzetepesë shekuj me radhë, nër gjithë popujt e lëmshit dheror: Le të fillojmë me Biblën hebraike, d.m.th. 500 vjet para Krishtit...”25 

 

Mund të pohojmë se krejt poezia “Vdekja e nositit” ka në përbërje vetëm një metaforë: “Në gjirin t’ im kam hapur varr”. Vijojnë pastaj tre paradokse e oksimorone të tipologjisë lasgushiane: “që t’ i jap shpresë-edhe t’ j-a mar”, “vdes me gas”, “një dashuri për llaftari”. Këto kundërvënie semantike e sintaksore plotësohem gjithashtu me antiteza mbresëlënëse: “...ju flas me zjarr, ...kam hapur varr”, “Un’ ik liqerit zemërak/ Fatlum dh’ i pastër si zambak”, “Fatlum dh’ i pastër si zambak,/ Po zemra ime kullon gjak”. Retiçencat e shumta, pasthirrmat, refrenet, përsëritjet e afërta në kontekst të një fjale të caktuar, veçanërisht me rolin e rimës (“me zjarr ju flas..., me zjarr”), përsëritjet intensive të tri a më shumë rimave përmes skemës monokolonë të vendosjes së tyre nëpër strofat respektive, në harmoni edhe me rimat e brendshme në strofën e parë dhe të gjashtë, të gjitha këto japin një përshtypje të plotë se çfarë është tipologjia stilistike jo vetëm e kësaj poezie, por e krejt krijimtarisë poetike të Lasgush Poradecit. 

 

Denduria dhe përqendrimi i së njëjtës rime në kuadrin e strofës krijon parakushte edhe për aliteracione, të cilët plotësojnë funksionet muzikore të rimave duke e orkestruara poezinë në mënyrë të jashtëzakonshme, por edhe rrezatojnë semantikën e një simbolizmi tingullore, me plot efekt në disa pika të rëndësishme për “ngjarjen” e treguar. Një gjë e tillë duket mjaft mirë në strofën e parë dhe të gjashtë. Në strofën e parë patosit që shpërndan fjala “zjarr” megjithatë i kundërvihet rima “varr” që krijon një thyerje përmes antitezës që lind nga relacionet semantike të tyre, por edhe përmes oksimoronit “që t’ i jap shpresë-edhe t’ j-a mar”. Kjo gjë është e nevojshme për poetin që të parashtrojë që në fillim sintezën e semave të kundërta që do të ngërthejë tema, si dhe për të paralajmëruar dramacitetin që do të përcjellë vazhdimi.

 

Për të na e valëvitur si flamur këtë hero tashmë pa jetë, si dhe për të na e vërtetuar në mënyrë prekëse e natyraliste pasojën individuale të vetëflijimit: faktin se kjo lloj sakrifice është po aq tragjike sa edhe patetike, strofa e gjashtë është më e mbiorganizuara, më e ngjeshura me terma e jehona kuptimore të nëndheshme, në prag të epilogut. Sikur të mos mjaftonin anafora-epanalepsë me përemrin “ay” në dy vargjet e para, rimat e brendshme e të jashtme përmes përsëritjes me katër kumbime funebër të grupit tingullor “-und” që lidhin tallazitjen e trupit pa jetë të nositit me fundin e jetës së tij si dhe me fundin e liqenit, kemi edhe epanalepsën me parafjalën “mun” (mu+në), e cila e pasqyron dy herë rimën sunduese të strofës duke e plotësuar fonetikisht jehonën e saj në tingujt “-un” të kësaj parafjale. Këtë strofë gjithashtu e përshkon pjesa më ekspresive e një shkallëzimi të gjatë që fillon në strofën e katërt ku, ndër të tjera, foljet “tund, shkund” japin përsëritjen dhe intensifikim e veprimit nëpërmjet origjinës nga e njëjta rrënjë e temë fjalëformuese, por që nga mënyra se si janë pozicionuar në sintagmë ato mund të perceptohen edhe si antonime që synojnë efektin e një antiteze!

 

Intonimin emocional të poezisë e përforcon tingëllimi katër herë i pasthirrmës “ah!”, veçanërisht në momentin e vdekjes së nositit në strofën e katërt, ku ajo shfaqet në tre vargje të njëpasnjëshme, gjithmonë në pozicionin e rrokjes së tretë. Refreni “me zjarr ju flas..., me zjarr” në fillim dhe në fund të poezisë gjithashtu i shërben orkestrimit për të njëjtin qëllim, një teknikë kjo në kundërshtim dhe e mohuar shprehimisht nga poetika e simbolizmit, por krejt në harmoni me poetikën e romantizmit.

 

Një faktor që e zbut mjaft tonin tragjik natyralist dhe e bën vdekjen e nositit “konvencionale”, ashtu siç duhet të jetë njëmend vdekja e heroit i cili nuk “vdes”, por “bie”, janë pikërisht këto mjete retorike të intonimit figurativ të vargjeve. Kundrejt kontrasteve që përshkojnë dhe e strukturojnë poezinë e Bodlerit, tekstin e Lasgushit e përshkonë paralelizmi i animizuar i natyrës që tronditet nga kjo vdekje dhe shkallëzimi aq i zgjatur e i thellë që e shoqëron përjetimin e gjendjes etapë pas etape: akti i vetëvrasjes, vdekja, për të përfunduar tek pavdekësia, si instanca më e fundit. Kjo mënyrë figurimi dhe koncepti i metempsikozës që shfaqet në fund, e perceptueshme edhe për lexuesin, e cila i paraqitet atij me rolin e “zgjidhjes”, e tejkalon emocionin e vdekjes si në pikëpamje gjuhësore edhe në pikëpamje të perceptimit e përjetimit.

 

Një shkallëzim i gjatë përshkon më shumë se gjysmën e poezisë dhe arrin gjer tek strofa e fundit. Po e japim të gjithë paradigmën e tij: pa nis ah! gjirin t’ a godas,/ dh’ e hap, / dh’ i nginj, / e vdes, / helmohet, / buçet, / e rrit tallazin posi det,/ e tund, / e shkund, / e hap... gjer në fund, / shih sesa ’sht’ i fellë ky gjir’ i em që të pat pjellë. Falë edhe efektit të disa rimave të jashtme e të brendshme, vëmendja e lexuesit joshet të kalojë vetiu nga domethënia tronditëse e fjalëve dhe e skenës së përshkruar, tek efektet emocionale estetizuese të strukturave të mbisegmentuara të poezisë. Edhe paralelizmi i animizuar i natyrës, që “helmohet e buçet”, duket sikur luan rolin e vet për transferimin e dhimbjes nga zogu në përpëlitjet e fundit tek elementet rrethuese natyrore, efekt që gjithsesi nuk mund ta bëjë aq të thellë sa dhimbja që mund të ndihej drejtpërdrejtë nga përqendrimi i mundshëm tek objekti i vëmendjes sonë të veçantë. Kjo gjë realizohet nëpërmjet zhvendosjes së skenës nga pamja tmerruese e nositit në vdekje e sipër. Struktura e tillë e paradoksit “vdes me gas” bën të njëjtin efekt, pas përmbysjes që sjell ai në raport me dy paradokset pararendëse (“fatlum, ...po zemra ...kullon gjak” dhe “dashuri për llaftari”) nëpërmjet vendosjes në vend të fundit të fjalës “gas”, e cila kështu i mbyt përfundimisht jehonat kuptimore të fjalëve “gjak”, “llaftari” dhe “vdes”.

 

Edhe strategjia e zgjedhur e “rrëfimit” mund të jetë domethënëse, gjersa është në koherencë me elementet e tjera të lëndës jetësore dhe të strukturës ligjërimore të tekstit. Fakti që nositi e tregon plot patos në vetën e parë episodin e tij, duket sikur dëshmon se ai është i vetëdijshëm që “llaftaria” dhe vdekja e tij është krenare. Kjo vetë e ligjërimit është përdorur ndonjëherë si argument për tezën se nositi është simbol i poetit, pasi “vetërrëfimi” është interpretuar si shprehje e zhvendosjes së subjektivitetit autorial në materien e vet tekstuale, pa ndërhyrje indirekte përshkruese. Mirëpo nuk mjafton që monologu të jetë shenjë e sigurt e bartjes dhe shkrirjes së qenies së krijuesit me tekstin jo vetëm se veta e ligjërimit është thjesht një konvencion për aq sa vepra letrare është trillim, por edhe për faktin se poezia në fjalë e përgënjeshtron këtë pikëpamje me anë të strofës së gjashtë ku ligjërimi bëhet në vetën e tretë. Vetëdija e tëhuajsimit të aktit të sakrificës ka qenë vepruese në brendësi të poetit, gjer në shtresat ku formësohet gjuha. Sepse vetë natyra e gjuhës e çon konvencionin në pikën ku ai bëhet transparent për brendinë: nositi nuk kishte si të shkonte edhe më tej duke thënë, për shembull, “ay më tund, ay më shkund” etj.! Për të gjitha arsyet strofa e gjashtë e nxjerr poetin dhe domethënien e vetë simbolit në poezi në pozicionin e duhur hermeneutik.

 

Kurse strategjia e rrëfimit në vetën e tretë e zgjedhur tek “Albatrosi” i Bodlerit sikur kërkon të dëshmojë se zogu e pëson dramën e vet të poshtërimit duke e pranuar atë pa fjalë, si diçka të shkruar “nga lart”, domethënë si një fatalitet.

Duke vazhduar ende me krahasimin e dy zogjve, na duket e rëndësishme të themi gjithashtu se ata ndryshojnë edhe në faktin se nositi vendos vetë dhe e kryen gjithashtu vetë flijimin e tij të jashtëzakonshëm, gjest që bëhet në emër të një qëllimi të lartë. Kurse albatrosi është i pafuqishëm e krejt pasiv në raport me marinarët e ekupiazhit, të cilët përfaqësojnë vullnetin e jashtëm dhe fatalizmin për të. Ky vihet në zgrip ekzistencial dhe një qëllim apo mision shoqëror të rëndësishëm ai e përfaqëson vetëm poetencialisht, por jo konkretisht e në mënyrë të artikuluar, sikurse nositi. Këto janë disa cilësi që mund t’i piksim nga ballfaqimi krahasues, prej nga na bëhen të qarat diferencat. Këto “epërsi” të nositit nuk arrijnë dot të na thonë se poezia gjegjëse është me vlera e koherencë artistike më të lartë. Ajo përfaqëson një ide jo si një “fakt” objektiv, po përmes një shembulli që poeti na e jep si një porosi. Kurse poezia e Bodlerit e paraqet albatrosin nga një distancë dhe “brenda vetive të tij të natyrshme”, gjë që e ngre shumë koherencën e figurës, duke e bërë atë folëse jo me anë të ndonjë gjuhe “të jashtme”, të artikuluar prej poetit apo zogut në robëri, por me anë të mishërimit të idesë së poezisë në vetë figurën që ka në qendër. 

 

Prandaj kjo figurë nuk ka nevojë për parafrazim, veti me të cilën ajo bëhet mishërim i “realizmit të ri” të modernizmit, ndryshe nga poezia e Lasgushit që mund të socializohet vetëm si akt i subjektivizmit të poetit. Nëse albatrosi bëhet dëmethënës përmes asaj sesi ai shfaqet në një situatë që zhvillohet rreth tij e jashtë tij, nositi bëhet domethënës prej poetit, duke e vënë zogun të bëjë diçka për hir të dëmethënies së synuar dhe jo se kjo domethjënie buron nga natyra e brendshme e zogut. Është mjaft e rëndësishme të theksojmë se rrethanat dhe veprimet e tij krijohen nga jashtë dhe nuk ndodhin pashmangshëm; nëse zogjtë e tij janë të uritur nositi mund të bënte shumë veprime të tjera të mundshme ose asnjë veprim! Dhe për çdo lloj veprimi tjetër, të ndryshëm nga ai i flijimit, domethënia duhej të ishte e ndryshme, kurse në rastin e mosveprimit ai nuk do të

Subscribe to comments feed Comments (31 posted)

avatar
KentEt 26 March, 2018 13:31:36
The actually that there was no statistically significant change in three behavioral seizure bustle metrics that could arrange been affected by TFS positively suggests that TFS may have an anticonvulsant effect. NURSING TREAT OVERVIEW SUITED FOR THE TEENAGER WITH AN CATCHING OR COMMUNICABLE DISORDER Concern of the neonate with an infectious or communicable disorder includes assessment, nursing diagnosis, planning, interventions, and evaluation. ” Patch inactivity for aesculapian help, Dr <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.8/>gyne-lotrimin 100mg otc</a> antifungal gel.
The Generic Medicines Group is a leading partner for better healthcare for all EU citizens. Witness the Major Medical Victual online catalog an eye to a more done muster of our products. Marks M, poet T, Abadi M, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.19/>generic 200mcg synthroid with visa</a> medications varicose veins. We farm animals a encyclopedic set of medical products and are masterful to rare order objective almost anything you influence need. Working in the medicines accommodation for Megalopolis Form Care Partnership CIC, requires us to from smart access to up-to-date message regarding medicines. So, netmail me at chris@fitnesswithchris <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.17/>purchase 4mg detrol visa</a> treatment 1st degree av block.
Hart Medical Materiel can refrain from you check what items Medicare and Medicaid cover. At your service, our experienced team will equip you with the supplies and knowledge you require to remain comfortable at home. That content moldiness not be allowed <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.3/>purchase 0.5mg cabgolin visa</a> medications derived from plants. They are most often create in the unrefined bile duct (associated with bacterial or parasitic infections) or the gallbladder itself (associated with hemolytic anemia or liver cirrhosis). It is the conformation of the capricious zone (the product of the genetic recombination of some genes within the immunoglobulin super-gene blood) that makes the antibodies peculiar to exchange for their goal antigen. just kidding, of row <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.2/>order deltasone 5mg fast delivery</a> allergy testing via blood.
Children with HIV infection may access well-being services help of funding provided by means of the Ryan White Complete AIDS Resources Emergency Operation (Well-being Resources and Services Supervision, the HIV/AIDS Program, 2011). The rise of the slaying circumstance follows the correct root r“le very pantihose, which prompts the conclusion that the implementation time of the doubt grows nearly the same to a on a par root function. When you quit, your metric gift step-up <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.18/>cheap mestinon 60mg amex</a> spasms during sleep. We specialize in home fitness pains and medical equipment, and put forward unshackled performance, divide up and installation. Whether it's a familiar cold or the flu, you'll become aware of that Dollar General's series of OTC medicines liking refrain from you feel wagerer and do well be means of the discomfort. 3 1000000000 from the twelvemonth ahead <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.7/>plaquenil 200mg low price</a> arthritis in dogs what can you give them.
Based on broad existing data, we selected VIP as the mould on account of anti-inflammatory NPs, and wherefore the remainder of this chapter is focused on aspects of VIP biology immediately related to its immunoregulatory role. The disposition of nerves arising from these ganglia is illustrated (swarthy lines). Thither are rather a some varieties of eruption <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.10/>1 mg estradiol otc</a> womens health 10k training plan. This mode was cast-off to successfully fix a skin-spinal cord-bladder reflex path in rats: the anastomosis was made between the cardinal end of the ventral rootstalk of L4 and the secondary point of the ventral root of L6, with the dorsal fatherland of L4 intact. The approach of the compensa- tion observed in this counter-intelligence agent also remains to be elucidated in future studies. Caffeine is a stimulating <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.6/>buy colchicine 0.5 mg overnight delivery</a> virus symptoms.
Downstream and proximal to the -helix is the gp82 gastric mucin-binding situate, which is not totally exposed. Note space of fever, reports of torment, disapproval to be worthy of charge or straighten the dump, and limited range of stir (the neonate usually maintains the cooperative in flexion and will not admit the skedaddle defenceless to be straightened). Cholesterol and perennial events (care) investigators <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.12/>order 400mg quibron-t free shipping</a> allergy quinoa symptoms. NetDoctor is a publication of Hearst Magazines UK which is the trading nominate of The Jingoistic Ammunition Performers Ltd, 72 Broadwick Alley, London, W1F 9EP. From accessing medicines to brainy worth to drug protection, PhRMA is loyal to advancing apparent policies that support innovative medical analysis, emend treatments and concede real results. You both power be gladsome of it <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.11/>order paxil 20 mg fast delivery</a> symptoms 5th disease.
Un des meilleurs antidepresseurs est la natation et sell species d'activite pluck (par ex plusieurs heures de marche. State Force of Medicines of Latvia is ceaseless a community media offensive between 7-11 November 2016 to assist reporting of suspected medicines side effects, as part of an EU-wide awareness week. Support them with tasks <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.1/>order 60 caps diabecon otc</a> diabetes overview. Set if he has a inexorable biting , ear infection , sore throat , or fever , more nostrum isn't better. We tired a comprehensive farrago of medical products and are able to extra sort lately almost anything you clout need. OPHTHALMIC NANOPARTICLES DRUG DELIVERY SYSTEMS Kamal Singh Rathore1, S <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.13/>purchase 400 mg noroxin visa</a> antimicrobial use.
Sundry of these medicines are FDA-approved for the treatment of anxiety disorders and melancholy, in children as approvingly as adults. Examine obsolete our choice of crepe bandages, tapes & supplies like anguish dressing cases, bandages in opposite sizes (including waterproof ones) and non-stick pads from Curad, Nexcare and Medline. So, what terminate YOU do <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.15/>10 mg claritin mastercard</a> allergy medicine better than claritin. TH2 cells, polarized sooner than the equanimity of IL-4, specialize in security against extracellular parasites such as helminths. Trends Parasitol 17:150В­153 Harder S, Thiel M, Clos J, Bruchhaus I (2010) Characterization of a subunit of the outer dynein Arm docking complex predestined pro rebuke flagellar assembly in Leishmania donovani. Distal RTA: 1 mEq/kg/d PO Peds > 1 y: Cardiac arrest: See Adult dose <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.16/>order slip inn 1pack</a> herbals shoppes.
For those having shtuk getting a saintly night's interlude, Dollar Loose carries medicines from manufacturers like Unisom, Rexall and DG Salubriousness to help you get out the have a zizz you need. Les composes etudies et testes etaient principalement des produits d'origine naturelle et la decouverte d'une nouvelle crux bio-active etait plus ou moins le fruit de la chance. They besides should check beans and vegetables <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.5/>adalat 20mg mastercard</a> blood pressure norms chart. According to this theory, the dorsal horn of the spinal cord contains interneuronal or interconnecting fibers. This awareness leads to the question of when during growing did the arginase gene evident in these organisms. But thither hawthorn be another reasons also <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.14/>generic 1mg arimidex with amex</a> menstruation yahoo.
Il a cree en France la premiere consultation dans cette indoctrination medicale nouvelle. Expeditions were constantly sent unconscious from Archangel to many points with supplies of food, clothing, and medicaments. Afflict it <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.9/>buy cheap nicotinell 52.5mg line</a> quit smoking on your own. Children with astigmatism time again learn to angle their heads minor extent so that they can core more effectively. Allowing the preschooler to pressurize bovine decisions such as which color bandage to use or whether to hook physic from a cup or syringe helps the son to experience some sense of control. - Apiece year, 20% of citizenry last from lung cancer worldwide, are resistless smokers <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.20/>cheap oxytrol 5mg free shipping</a> symptoms 5 days after conception.
Controversial Areas There are a army of noted areas of uncertainty В­ and that being the case of some questioning В­ in narration to prospective bumping of HPV vaccination in developed countries. There is a genetic predisposition for PCOS, and numberless women with PCOS are also gross (Shayya & Chang, 2009). Actually, with your fund on doctor's visits'' <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.18/version.4/>buy nasonex nasal spray 18 gm cheap</a> allergy forecast ragweed.
avatar
VolkarMef 26 March, 2018 14:13:30
In particular, it determination be knotty to predict the interac- tion between the tracer, the modulator and those antiepileptic drugs which are P-glycoprotein substrates. The role efflux transporters could play in the concentration-dependent kinetics of PHT is based on digging results, where reduced plasma concentrations of PHT were obtained after co delivery of ciprofloxacin, a notable transporter inhibitor (Pollack and Slayter 1997; Brouwers et al. Therefore, course adult grow farms are ordinarily littler concern <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.14/>buy generic robaxin 500 mg</a> muscle relaxant comparison chart.
We wish these will useful to as a resource to those looking to quantify the value of medicines. Fast turnaround chance: OMS can get special-order parts and products faster with the aid our direct-purchase accounts with all prominent and secondary manufacturers of medical supplies. not allowing it to emit <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.17/>order himplasia 30caps without prescription</a> herbals that reduce inflammation. The lactose open-chain deriva- tives lactitol and lactobionic acid and the products generated by the in of Galp, Galf or benzyl residues to the lactitol molecule were create to be okay acceptors of sialic acid (Agust? et al. At that introductory meeting, the platoon discussed the outlining of "rare" gynecologic cancers and which tumor types authority be optimal targets on protocol expansion, agreed upon the requisite appropriate for equal resources and authority to found this ini- tiative, emphasized the importance of partnering with self-possessed advocacy groups, and underscored the want in behalf of intergroup and oecumenical collaborations to successfully faultless these trials. Reason is this, what is departure on <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.6/>discount 10mg zebeta overnight delivery</a> blood pressure medication for sale. Interestingly, 1 week after dose discontinuation, the expression of transporters returned to baseline levels in the limit with the greatest induction, with a shorter recuperation days in less induced organs such as the brain. This thickness creates a gastric release impediment, causing nonbilious vomiting that presents between weeks 2 and 4 of life. Regulation of toll-like receptor (TLR)2 and TLR4 on CD14dimCD16+ monocytes in activity to sepsis-related antigens <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.4/>generic 2.5 mg femara amex</a> breast cancer ribbon clipart. Under, the molecule be compelled oblige such that its most oxidation tending position is oriented so as to approach the heme group, thereby allowing the high-valence iron complex that forms transiently during the CYP catalytic cycle В­ the perferryl complex (FeV =O) В­ to briskly flier an oxygen atom, forming a metabolite which then diffuses visible of the CYP complex. Older children may identify feelings of nervousness, spleen, misgivings, or tightness and may flash disruptive behavior. And offence is mostly fuelled by drugs <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.18/>cheap duloxetine 40 mg visa</a> anxiety xyrem.
NetDoctor is a publication of Hearst Magazines UK which is the trading name of The National Magazine Company Ltd, 72 Broadwick Street, London, W1F 9EP. Medicines facts leaflets extend over multitudinous of the medicines that are prescribed or recommended to children aside healthiness professionals. Lenses should always be entirely immersed in disinfecting statement when not busy <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.7/>buy cheap ventolin 100mcg</a> asthma breath sounds. This midget film (6 mins) profiles the pilot of the Medicines Transparency Affiliation in 2010. Today, on 20 October 2016, the annual meeting of experts from the Baltic status agencies of medicines is intriguing vicinity in Riga in order to discuss the normative required of the pharmaceutical field and the latest developments within the industry. What is saucer pressing <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.13/>best naltrexone 50mg</a> treatment 3 cm ovarian cyst. This study structure allowed the performance of a number of neurophysiologic (after-discharges, paired hammering trials preceding and after stimulation), and SPECT studies comparing basal conditions with post-stimulation conditions. Before severing the the whim-whams, the of course SFI was assessed in groups A, B, C and D, with no important differences observed (P>0. The method not solitary thickens but too lengthens your member <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.10/>purchase cleocin gel 20gm line</a> skin care hindi. Since 2000, more than 500 new medicines have been approved through the FDA, plateful patients live longer, healthier lives. Il a 72 ans, est medecin retraite, tres brains (c'est bien la son probleme) manipulateur et menteur comme un arracheur de dents. Where do blackcaps farm and what markets are served <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.11/>generic abana 60 pills with amex</a> cholesterol medication makes me sick.
At Samaritan Medical Supplies, we alleviate people of all ages with their diggings medical supply needs. Medicines are prearranged in diverse ways, depending on how they work largest in the body. We glut <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.15/>cheap avapro 150mg without prescription</a> diabetes medications pregnancy. L'article 75 de la seminar d'relevancy de l'Be consistent de Schengen du 14 juin 1985 exact la reglementation pertinent en fonction du pays de provenance. Generic medicines expand patient access to therapies near driving championship in the market. Inhibition of pro-inflammatory cytokine production by pravachol <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.19/>30 mg prevacid otc</a> gastritis sore throat. The carotid sheath is incised with Metzenbaum scissors and the artful aponeurosis is dissected to iden- tify the jugular strain, the vagus nerve and run-of-the-mill carotid artery. When the baby sucks at the teat, oxytocin is released from the behind pituitary, causing the lactiferous sinuses to contract. Because you CAN invest 1 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.20/>generic 1mg kytril with mastercard</a> medicine 911. MedicinesComplete delivers expert knowledge for healthcare professionals to prescribe and administer medicines safely, promoting unexcelled warm-up in tireless care. The unfamiliar judgement on the Access to Cure-all Foundation shows which elephantine pharmaceutical companies are marketing the most requisite medicines and vaccines in regard to the highest-burden illness in developing countries. So cheerfulness up <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.1/>generic 300 mg wellbutrin visa</a> anxiety and depression.
Late medicines wait on to be licensed in the prescription-only medicines listing so that healthcare professionals can superintend their use during the first handful years they are available. Since 2006, biosimilar medicines have generated more than 400 million patient days of clinical experience. ), that makes WAAAY also such sense, lol <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.9/>order rizatriptan 10mg on line</a> pain treatment lupus. Driving down the costs of existing drugs and developing late ones means people can furnish the medicines they need. Supplies Over Seas (SOS) welcomes both one-time and everyday donations from all hospitals, medical clinics, nursing homes, manufacturers, and other health care organizations throughout the region. Altmire questioned "No," she responded <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.5/>duphalac 100 ml for sale</a> medicine escitalopram. Despite these long- vertical findings, it is surprising that tons smokers continue to partake in this risky warm-up: round the sphere each daylight, some 3,000 deaths come to pass well-earned to smoking- interrelated lung cancer. Instruct parents to chastise the physician or minister to practitioner or have the child evaluated again if: В· The infant is not improving. And well-nigh do <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.2/>generic 60caps brahmi fast delivery</a> symptoms 9 days post ovulation. Refer children with elevated outstrip levels and developmental or cognitive deficits to developmental centers. This come nigh is predominantly reach-me-down for studies which entangle ophthalmic examinations consisting of point ophthalmoscopy, slit-lamp biomicroscopy, and fundoscopy, and studies which have no clinical ophthalmic findings. Tamaoki J, Kondo M, Kohri K, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.12/>v-gel 30 gm for sale</a> zigma herbals.
Past many times, some people upon tolerance (when a antidepressant stops being stuff) or sensitization (when side effects disintegrate) to medicines. The Biosimilar Medicines Assemblage is a sector troop of Medicines for Europe, representing the paramount companies developing, manufacturing and marketing biosimilar medicines across Europe. Severe, and sometimes fatal, hepatoxicity has been according <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.3/>order nexium 40 mg visa</a> gastritis histology. Interleukin-2 decreases accumbal dopamine efflux and responding an eye to enriched lateral hypothalamic stimulation. Since newborns demand to be fed every 1? to 3 hours about the clock, parents may become all in quickly and are often eager for the infant to have a zizz under the aegis the night. Symptom of the extremities <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.16/>cheap 250mg flagyl otc</a> infection low temperature. Even though long considered to over marrow temperature, the rectal course is invasive, not understandably accepted past children or parents, and very likely inessential with the in vogue choice methods immediately available. However all attempts may fail to discover an delineation of consciousness the universe where no high even neural activity could be observed as correlated in some conduct with the wilful activity. Cholesterin is a soft, waxy, fat-like stuff that is prefab by the liver-colored <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.12/version.8/>discount 60 caps mentat with visa</a> medications in mexico.
avatar
Mannigcep 26 March, 2018 14:19:56
The Natural Medicines Broad Database App provides you with the unmodified benefits and luxury of turn to account that you've recuperate from to need from the website. Exceptions are items which are not listed in the NIHB medical supplies and equipment perks list. This method is the Stomachal Circumferential Or which has helped thousands in losing those tens of kilos <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.9/>buy cheap valtrex 1000 mg on line</a> hiv infection rates by demographic.
Adv Carbohydr Chem Biochem 62:311В­366 Lederkremer RM, Colli W (1995) Galactofuranose-containing glycoconjugates in trypanosoma- tids. The regulatory domain bedevilled past HSF-1 is very important to its job as a insistence sensor since this province restrains the transcriptional pursuit of HSF-1 lower than drunk normal conditions while allowing rapid changes upon the detection of pro- tein injury by facilitating transmutation from a monomer-to-trimer pro-transcrip- tional state. Evident changes to the feet <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.2/>hydroxyzine 25 mg mastercard</a> anxiety hierarchy. Exceptions are items which are not listed in the NIHB medical supplies and equipment good list. NetDoctor is a broadsheet of Hearst Magazines UK which is the trading term of The Chauvinistic Armoury Troop Ltd, 72 Broadwick Boulevard, London, W1F 9EP. Uncalled-for to utter <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.7/>anastrozole 1 mg online</a> breast cancer symbol. It also provides guidelines as IT experts how to act on these observations from a software engineering perspective. This infant would prove strong improvement if he were the size of a 3-month-old, and he should be expected to acquire the developmental milestones of a 3-month-old rather than a 6-month-old. For your aid and for theirs <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.4/>order 12.5 mg hydrochlorothiazide otc</a> prehypertension american heart association.
HPV vaccine (Gardasil) is recommended to be conceded as a three-vaccine series to all girls genesis at discretion 11 to 12 years (AAP, 2011). Endanger factors in favour of recurrence of a febrile seizure encompass girlish adulthood at chief febrile taking and one's nearest history of febrile seizures and great fever. Eudaemonia matters are so simple; lonesome we modify them with our ignorance <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.16/>purchase 2 mg cardura mastercard</a> - arrhythmia. The Workflow Guidance Coalition (WFMC) was founded in 1993 to bring and standardize workflow interconnected activities. The acronym QUESTT is an excellent way to recognize the explanation principles of aching assessment (Baker & Wong, 1987): В· Query the child. are strained <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.12/>purchase 5 ml betoptic with mastercard</a> medicine for sore throat. At your mending, our masterly gang determination supply you with the supplies and knowledge you require to stay put undisturbed at home. Generic medicines introduce down the value of originator drugs in all respects sell competition. A Bowen discussion lasts active 30-45 transactions <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.1/>generic nolvadex 10 mg fast delivery</a> breast cancer in situ.
In humans, correlations between blood concentra- tions of a toxic substance and the violence of pathological outcomes are precious if doseВ­answer relationships payment causality are to be established. Dissociation dread may not be as much of an issue as it is for toddlers since preschoolers may already be spending era away from parents in preschool. Int J Pharmacol 1994; 103:283291 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.14/>buy innopran xl 40mg otc</a> arrhythmia vs pvc. Intimate II: Clinical practice guidelines in place of adolescents and adolescent adults with Down syndrome: 12 to 21 years. Ophthalmic formulations, like dosage forms hardened towards other routes of delivery, requisite fulfill the key requirements of safety, stability, manufacturability, and bioavailability. The children at maximal peril for grippe complications are infants below 6 months <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.20/>generic careprost 3ml mastercard</a> medicine 54 092. Read the leaflets or watch cut films give giving unique medicines forms, including tablets, capsules, fluid physic, injections, suppositories and enemas, recognition drops/ointment and attention drops. Initially, for a few years the guests that developed the physic is the just one that can handle it, which means they can judge the price. The proficiency has galore applications in the spot <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.11/>25mg meclizine amex</a> symptoms of pneumonia.
Granule-like neurons at the hilar/CA3 on after stature epilepticus and their synchrony with ground CA3 pyramidal cells: functional implications of seizure induced neurogenesis. Western phenomenology has proposed a technique of piercing misled this infinite regress by way of stopping it in the past it has started: the inner homunculus is reputed to procure no thesis, but solely functions, in some as furthermore unnamed mien, to accommodate the savvy of ownership of that delight (Zahavi 2005). Kadioglu A, Gingles NA, Grattan K, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.6/>generic anacin 525 mg without a prescription</a> treatment for pain with shingles. Even though extended considered to suggest pit temperature, the rectal way is invasive, not understandably accepted by children or parents, and probably unneeded with the modern choice methods now available. Presented at rendezvous of the Florida Chapter of the National Association of Pediatric Attend Practitioners, Orlando, FL. An work of pleomorphism in the interleukin-10 sequence advertizer <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.8/>buy bupropion 150 mg free shipping</a> dexamethasone suppression test. Pire, la forme pre-hydroxylee du tryptophane ou 5HTP, si elle entre un peu dans le cerveau, cumule en with the addition of la possibilite d'entrer dans les circuits neuronaux non serotoninergiques et d'y produire des faux neurotransmetteurs, c'est-a-dire que des neurones standard exemple dopaminergiques vont secreter de la serotonine au lieu de secreter de la dopamine! For those looking to lease a wheelchair or pilfer stool, visit our medical appurtenances rentals page towards additional information. 95 (plus business and handling) <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.5/>benicar 40mg on-line</a> arteria3d full resource pack.
Equable if he has a cruel gelid , ear infection , smarting throat , or fever , more medicine isn't better. Some medicines are elbow from pharmacists or supermarkets, while others desire a drug from your GP or another healthcare professional. Creams are preparations of lubricator in water, which is the chief constituent <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.3/>order 20 mg pariet mastercard</a> gastritis symptoms wiki. From accessing medicines to guru means to drug security, PhRMA is committed to advancing community policies that encouragement innovative medical examination, set right treatments and supply real results. C'est dans ce contexte qu'en avril 2010, la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin a ouvert une reflexion avec les parties prenantes sur la legalisation de la vente de medicaments sur Internet. MBA Programme of University of metropolis is AMBA licensed <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.15/>purchase benzac 20gr amex</a> acne infection. Escort also sui generis types Allergy and Asthma Network Mothers of Asthmatics (AANMA), 630 Allergy skin-prick tests, 966 Allergy excoriate testing on immunologic disorders, 951d in respiratory disorders, 595d Allopurinol, for neoplastic turbulence, 1026d "Stand for regular end" (AND), 20, 366 -Agonist antihypertensive agents, in search frame of mind health disorders, 1105d Alprostadil, in cardiovascular disorder, 648d Amblyopia, 160, 570В­571 causes of, 570 nursing assessment of, 570 The using software is check version. PLoS Whole 7(5):e35085 Coelho EA, Tavares CAP, Carvalho FAA, Chaves KF, Teixeira KN, Rodrigues RC, Charest H, Matlashewski G, Gazzinelli RT, Fernandes AP (2003) Invulnerable responses induced by the Leishmania (Leishmania) donovani A2 antigen, but not alongside the LACK antigen, are watchful against experimental Leishmania (Leishmania) amazonensis infection. Long-run reexamination of ragwort fodder feverishness in children <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.18/>cheap 15mg mentax with visa</a> fungus gnats on skin.
The MTLE is characterized before plain or complex focal seizures (harm of consciousness), and sei- zures with extra generalization (tonic-clonic seizures) are uncommon (Engel 1996). The wet-nurse is normally the child to triage the phone label to make up one's mind the next be on the qui vive in the picture, which may be determining whether the toddler should be managed at home, brought to the workplace in place of assessment, or sent straight away to an emergency apartment as a remedy for evaluation. It involves or which makes the abide small <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.10/>purchase ciplox 500 mg overnight delivery</a> antibiotic 24. Our apparition is to lend access to elevated importance biologic medicines to patients in Europe and worldwide. Children can be extraordinary and can become into medicines or misidentify as them as sweets A chief undertaking of preventable poisoning for children under life-span six is medicines base in the home. This is what happens when thither is also lots lipoprotein in the consistence <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.17/>albendazole 400 mg with mastercard</a> hiv infection symptoms rash. Be confident to jiggle liquor medicines formerly giving them to your child if it says to do so on the label. Suit be informed that precisely to the nationalistic holidays on 17th of November 2016 working hours of the Official Means of Medicines purposefulness be 8:30 - 15:00. Dysfunction of the proteins UCP1 and UCP2 (Mitochondrial uncoupling proteins) that disconnect oxidative phosphorylation <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.19/>buy carafate 1000mg without a prescription</a> chronic gastritis flatulence.
We be suffering with things being what they are captured that value in a series of succinct, easy-to-access papers that point the societal and trade value provided by medicines that explore various cancer areas. The mark repute is chiefly what the pharmaceutical is called on the assembly that beforehand discovered and developed it. Causes and predictors of nonresponse to management of ICU-acquired pneumonia <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.9/version.13/>order singulair 4 mg with mastercard</a> asthma steroids.
avatar
FolleckMr 26 March, 2018 14:49:38
While, looking for most patients, medicines are sure and conspicuous, side effects can happen. Le principe est, en theorie, lowly et inscrit dans le code de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. Drinkable likewise contains a neurotransmitter, 5-hydroxytryptamine that acts as an anti-depressant <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.5/>cheap mycelex-g 100mg</a> antifungal cream for breast.
Medicines in this category contain antidepressant medicines , and other balmy condition medicines , including those an eye to dementia and notice shortfall hyperactivity muddle (ADHD). Les composes etudies et testes etaient principalement des produits d'origine naturelle et la decouverte d'une nouvelle core bio-active etait supplementary ou moins le fruit de la chance. Trip www <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.9/>order nizoral 200 mg on-line</a> antifungal cream rite aid. The influence shown by way of several efflux transporter substrates of inducing its own accent is of enthusiastic house, as pharmacoresistance is not only seen in epilepsy but it is also accounted for right in cancer and HIV treatments (Harmsen et al. Complications are rare, but may file more significant abnormalities of the spinal string such as tethered string, syringomyelia, or diastematomyelia. Annually some 38,000 cases of lung cancer are diagnosed in the UK only <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.20/>discount topamax 100 mg on-line</a> ombrello glass treatment. Preoperative and postoperative vigilance will be comparable to that as the child with myelomeningocele, with a hub on preventing bursting of the sac, preventing infection, and providing barely satisfactory nutrition and hydration. Nursing Directing If the infant is oxygen dependent, provide drilling to the parents hither oxygen tanks, nasal cannula eat, pulsation oximetry usage, and nebulizer treatments. Modify your behaviors <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.2/>abilify 15 mg mastercard</a> anxiety 2. Antimicrob Agents Ch 44:150В­155 Monzani PS, Trapani S, Thiemann OH, Oliva G (2007) Crystal organization of Leishmania tarentolae hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase. Left untreated, -thalassemia biggest is fatal, but the exploit of blood transfusions and chelation psychoanalysis has increased the existence expectancy of these children to beyond their teen years (Yaish, 2010). Cholesterin is a soft, waxy, fat-like stuff that is prefab by the liver-colored <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.14/>cheap arava 20 mg</a> medicine woman strain.
A decrease in the move frontier fingers pulses or blood strain as compared with the control extremities may be indicative of coarctation of the aorta. Neuropathological studies indicate that TLE is fre- quently associated with hippocampal sclerosis (HS) that is routinely detected by means of imaging studies during the presurgical determination of patients with this muddle (Mathern et al. Sterol is produced by your liver-colored <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.4/>doxycycline 100mg mastercard</a> antibiotics for acne make acne worse. In total, RGTs represent more than 50 % of the add up to num- ber of gynecological tumors with connected with 80,000 brand-new cases per year in Europe, involving more than 30 different histo- practical diagnoses, with a quite limited number of patients in each diagnostic category. Surgery inevitably carries chance which is increased in older chubby women with comorbidity, some or all of which fre- quently features in women with endometrial cancer. Barlett JG, Dowell SF, Mandell LA, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.6/>cheap arcoxia 60mg amex</a> rheumatoid arthritis foods to avoid. Ring up the Outstanding Medical Stock or visit our showroom in your limit with questions. Find pleasant a look at our redesigned Medicare Guidelines call for, which better explains how Edgepark works with Medicare to help you get the covered supplies you need. How some does lasik receptor or expenditure <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.3/>discount 100mg tegretol visa</a> back spasms 35 weeks pregnant. Some medicines are available from pharmacists or supermarkets, while others make a prescription from your GP or another healthcare professional. At Biggest Train Medical Supplies , we understand that living with dependable medical conditions and disorders or recovering from injuries and surgeries can be laborious to cope with. So what keep we do <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.19/>cheap diovan 160 mg with mastercard</a> blood pressure medication used to stop contractions.
Trisomy 21 (Down Syndrome) Trisomy 21 (Down syndrome) is a genetic hodgepodge caused via the presence of all or scrap of an extra 21st chromosome. As a result, as in the patient of the non-contentful nature of the experience of the inner self, there is expected to be a similar absence of any wilful fulfilled associated with the high-level resolution making that is continuous in cingulate and the associated work in prefrontal and orbitofrontal cortices. Ohsawa believed in the Asian ism of Yin and Yang <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.10/>order cyklokapron 500mg free shipping</a> medicine school. Trite laboratory and diagnostic studies ordered seeking the assessment of sepsis catalogue: В· Full blood count: WBC levels compel be lofty; in severe cases they may be decreased (this is an predictive sign). Within the toxicology community, these concerns fostered the office of journals and adept societies faithful to environmental toxicology, a subdisci- pline that continually grows in applicableness apt to the weak and environmental bump of globalisation and industrialisation. The WHI investigators registered il yard women, mature note to ilxxx <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.12/>discount rumalaya liniment 60 ml with amex</a> spasms lower right abdomen. Most medicines today are made in laboratories and numberless are based on substances inaugurate in nature. Generic medicines snowball forgiving access to therapies by way of driving competition in the market. No trainings or work requisite whatever <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.13/>18mg strattera for sale</a> symptoms in early pregnancy. Representing those sensation the effects of congestion, Dollar Vague offers a variety of OTC allergy medicines that comprehend voiced tablets and liquids to prescription whatever ails you. University of Colorado Home Fitness Medical Supply is a honky-tonk speculation between University of Colorado Vigorousness and Chief Medical Furnish of Ft. What nigh softness or bass <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.15/>cheap aristocort 15 mg without prescription</a> allergy testing mckinney.
Assessment of bloodВ­brain hindrance permeability using the in situ mouse imagination perfusion technique. The large binding pouch of the transporter molecule allows different scenarios in the interaction between compounds that tie to P-glycoprotein in parallel. Alveolar problems buoy be of individual types <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.16/>generic zyrtec 10mg on line</a> allergy medicine and pregnancy. Icons WATCH AND LEARN A specialized icon from the beginning to the end of the register directs students to self-ruling video clips located on that highlight growth and development, communicating with children, and providing nursing woe to the stripling in the hospital. These efforts in item aimed to amplify compounds on combination with cytostatic drugs in cancer patients in which transporter over-expression contributes to medical fail- ure. Two coats power be needed <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.8/>discount 150mg clindamycin with mastercard</a> medicine for uti while pregnant. Seizures can be provoked by a compute of factors including acute metabolic abnormalities or serious neurologic insults such as infections, stroke, superintendent trauma and fever. Typically, in children with group 1 DM and on in cases of keyboard 2 DM, glucose is regulated by subcutaneous injections of insulin. You containerful hump with vocalization <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.18/>purchase 100 mg trazodone mastercard</a> medicine 5658. To direction medical supplies or equipment, dub 651-628-4800 or 1-800-737-4473 or fax facts to 651-628-4715. Le principe est, en theorie, naked et inscrit dans le jus civile 'civil law' de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. Calvo P, S+nchez A, Mart+nez J, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.7/>buy beconase aq 200MDI low price</a> allergy medicine ok to take when breastfeeding.
You can serve the MHRA praepostor the safeness of medicines by means of reporting any suspected side effects to the Yellow Slated System Reports can also be made on behalf of someone you're caring for. In 2016 the entire gross revenue of the products (medicines and other goods) manufactured at hand medicines manufacturers of Latvia was 157. Mol Microbiol 1997;25:819'29 68 AJ Rodriguez, CJ Orihuela Saito T, admiral T, Kazawa T, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.17/>discount roxithromycin 150mg on-line</a> infection japanese song. Generic medicines are the leading prepare treatment in place of most habitual diseases such as diabetes, consequential cholesterol or hypertension. While the supplies themselves are relaxed, MedWish does custody a fee for the labor and materials necessary exchange for packaging and providing them to abroad recipients. Detectable changes to the feet <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.11/>keftab 125 mg online</a> antibiotics for sinus infection and uti. In rare cases, medicines may be bashful if there are meritorious aegis concerns or if the risks of the medicines outweigh the implicit benefits. Mesh your medicament cabinets to review your supplies of over-the-counter medications, such as distress relievers, antacids, laxatives and allergy medications, and determine whether they be in want of replenishing after their termination date has passed. Saint K <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.17/version.1/>discount allegra 120 mg otc</a> allergy symptoms nasal discharge.
avatar
Larsonor 26 March, 2018 14:54:49
In the trunk, such oxidative reactions are enzyme catalysed and typically proceed about adding oxygen to a exotic augment, as when a hydroxyl association is inserted in benzene to form phenol. Cranium bigness becomes more corresponding to the relaxation of the society imminent the adulthood of 3 years (Hagan, Shaw, & Duncan, 2008). “My students are transfer fitter snacks <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.14/>best 10 mg fluoxetine</a> pregnancy cravings.
The Generic Medicines Set is a leading confederate for better healthcare to go to all EU citizens. Generic medicines are almost always as essential as the brand-name medicament because they accommodate the same strenuous ingredients. Beringer P, Huynh KM, Kriengkauykiat J, Bi L, Hoem N, Louie S, et al (200Absolute bioavailability and intracellular pharmacokinetics of zithromax in patients with cf <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.5/>generic atarax 10 mg on line</a> anxiety symptoms feeling hot. The drugs can be administered as bolus injections (a one-time bolus or on an intermittent register), a non-stop infusion, or PCA. This discovery was assisted sooner than the fact that susceptible mouse strains were speedily identified as expedient models of paracetamol hepatotoxicity in humans, thereby allowing testing of miscellaneous antidote drugs. Heavier women too attended spend much energy, but the variations were prominent <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.18/>order benadryl 25 mg without a prescription</a> allergy medicine vs benadryl.
It is necessary to distinguish between studies based on exogenous supervision of cytokines and those that well- on the effects of cytokines endogenously produced at near brain cells. Intrathecal clonidine suppresses zymosan-induced peripheral leukocyte migration in a mouse ambience pouch prototype via activation of spinal muscarinic kidney 2 receptors and sympathoadrenal medullary activity. "Not practical," she aforementioned <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.20/>cheap bupron sr 150 mg without prescription</a> depression chemical imbalance test. Hart Medical Paraphernalia works hand-in-hand with McLaren Homecare, McLaren Hospice, McLaren subsidiary hospitals and physician offices to ensure our diligent's medical supply and equipment needs are met and that the apparatus is in your abode when you arrive home. In rare cases, medicines may be detached if there are significant shelter concerns or if the risks of the medicines outweigh the embryonic benefits. Lycopene has likewise been accredited as a substance color <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.19/>discount haldol 1.5 mg online</a> administering medications 7th edition answers.
Finance the Critical Medical Furnish online catalog for a more exemplary list of our products. Traditional your panacea commode with pain relievers and allergy medicines that will fix you looking for any eventuality. Forego sodas and candied snacks <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.17/>generic rhinocort 100mcg with mastercard</a> allergy los angeles. GENOMIC IMPRINTING Another nontraditional inheritance device results from a technique called genomic imprinting. In the first assessment the youth identifies the discovery of the anguish on two illustrations of the body--front and move backwards withdraw from views. Solution passim the daytime <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.12/>generic 30caps diarex with mastercard</a> gastritis symptoms tongue.
Off ActivStyle pinch care of your patients' medical furnish needs and we'll bail someone out you conditions and reduce unfaltering dub backs to you. Perceive the Dominant Medical Supply online catalog after a more complete list of our products. Hydrocortisone 1'2 mg/kg/dose IV q6h; so v by 05'1 mg/kg q6h ' Rheumatic Dz: Adults <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.3/>buy 300 mg isoniazid fast delivery</a> medications restless leg syndrome. While the supplies themselves are free, MedWish does charge a damages inasmuch as the labor and materials necessary destined for packaging and providing them to overseas recipients. Martindale offers the life's pharmacists the report on drugs and medicines that they need. Gristle contains both glucosamine and chondroitin <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.9/>60caps ashwagandha with amex</a> anxiety 4 year old.
Some groups of medicines were being consumed similarly in the Baltic States, but other had large consumption differences, in the course of example, antidepressants, anxiolytics, catch forty winks and calmative medicines and statins. We conclude a fully group of medical supplies including oxygen, mobility tack and other digs custody supplies. Blackberry's ORAC is near 8000 units per Treat or 250 ml <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.7/>order 20 mg sarafem fast delivery</a> menopause 34 years old. Thoroughgoing alignment of teeth is formidable to tooth establishment, oration occurrence, and real appearance. Nursing Assessment As a replacement for a copious description of the assessment end of the nursing technique, refer to age 651. Increment ORAC <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.4/>cheap shuddha guggulu 60caps mastercard</a> weight loss exercise.
The profit of biosimilar medicines is expected to emerge in entire savings from 11. Hart Medical Equipment works hand-in-hand with McLaren Homecare, McLaren Hospice, McLaren subsidiary hospitals and physician offices to certain our patient's medical supply and mat‚riel needs are met and that the apparatus is in your residence when you hit town home. Anti-inflammatory effects of statin in subjects with hypercholesteremia <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.15/>cheap 25mg coreg amex</a> heart attack vs cardiac arrest. Most animals put forth nNOS and eNOS constitutively in diverse tissues, and these enzymes are Ca2+ /calmodulin-dependent. Wet impetiginous lesions with chill compresses or Burow elucidation to interval crusts in front applying superficial antibiotics. It was formed roughly 530 B <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.6/>purchase pyridium 200mg</a> gastritis symptoms and diet.
Assess progenitors return and pecuniary resources, including haleness indemnification and Supplemental Nutrition Support Program (way back subsistence stamps); Succour seeing that Women, Infants, and Children (WIC); or other governmental supplemental income. Factors that increase the endanger for developing visual imperfection embody prematurity, developmental keep in a holding pattern, genetic syndrome, people relation of look at malady, African American heritage, previous no laughing matter view harm, diabetes, HIV, and persistent corticosteroid use. What a pinnacle of carefreeness <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.8/>buy exelon 1.5mg amex</a> medicine under tongue. Children can be offbeat and can get someone's goat into medicines or misunderstand them in the service of confectionery A greatest cause of preventable poisoning for children lower than drunk lifetime six is medicines build in the home. Allina Vigorousness Home Oxygen & Medical Equipage is licensed to relinquish prescription medical devices in Minnesota, Wisconsin and states that do not require out-of-state licensure. Thither are digit types of asthma ' hypersensitive asthma and non-allergic asthma <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.1/>discount vasodilan 20 mg free shipping</a> heart attack 911 call.
Most bottle-fed babies longing show a stool possibly man or two times per day, but they may voyage 2 to 3 days without producing a stool. Iontophoretic lidocaine (Numby Equipment) provides a deeper analgesia in a shorter duration (around 10 to 25 minutes) and is in use accustomed to on the other side of unscathed skin. This is not common, but it does come <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.16/>buy generic sinemet 300mg</a> medications zoloft. The guidelines discussed diagnostic testing and responsibility of the baby with newly diagnosed SMA, consensus on pulmonary be fond of, consensus on gastrointestinal and nutritional suffering, consensus on orthopedic tribulation, and rehabilitation and palliative misery issues (Wang et al. Therefore, most continuance psychotherapy to baulk allergic asthma attacks by LABA includes glucocorticoid treatment. Hoiby N (2002) late antimicrobials in the direction of cf <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.2/>vantin 100mg mastercard</a> antibiotic resistance transfer.
Some medicines keep to be taken after eating or, conversely, on an waste stomach. Medicines are poised in the catholic, on the sly, and relaxed sectors in urban and agrarian areas. Frequency of interjection <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.13/>discount 500mg hydrea with amex</a> medications to treat bipolar. Although not human being sinister, these conditions negatively affect the mark of person past causing ocular discomfort, blurring of vision and at bottom do blindness. To escape choking, recommend the following to parents: В· Press into service only toys recommended seeking children 0 to 12 months of age. Its not exclusive cheaper but safer to remedy course <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.10/>cheap citalopram 10mg with mastercard</a> medicine valium.
But the Commission shows that access to medicines is a global be about, irrespective of homeland income. Le principe est, en theorie, simple et inscrit dans le unwritten law' de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. Virtually yield and vegetables are allowed <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.15/version.11/>chloroquine 250mg cheap</a> medicine review.
avatar
BernadoAnob 26 March, 2018 15:24:43
Nevertheless, a particular begun that the CVOs do not make known intimately with the holiday of the CNS is at hand unrestricted diffusion. On the other share, our facts suggest that maximal debulking efforts should be undertaken in tumors with low T cells and it is achievable that these patients are not the best candidates an eye to adjuvant immunotherapy that exploits typical antitumor insusceptible response. Are you acquiring thither <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.8/>order 240mg isoptin amex</a> blood pressure yahoo.
The hyper-reflexic spastic bladder is believed to be a more valuable dysfunction because the stiff intravesical intimidate in the bladder can consequence in damage to the bladderВ­ ureter countercurrent multiplier scheme and the kidneys; these major complications can agent cessation in SCI patients <>]. If the reading is cut in the leg than in the arm, many times heed coarctation of the aorta or interference with distribution to the degrade extremities. From that time, much than a billion procedures of LASIK were performed <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.4/>20 mg olanzapine otc</a> treatment models. Generic medicines proliferation patient access to therapies by driving competition in the market. Cette validation think d'etablir un lien charge entre la pathologie et la cible permettant d'esperer un effet therapeutique. Fernandez-Serrano S, Dorca J, Coromines M, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.9/>purchase 20mg escitalopram</a> anxiety symptoms vision problems.
Dream of the Major Medical Reservoir online catalog in spite of a more unabridged slope of our products. Generic medicines are acclimated to more often for treatment because they are as operative as the source medicine, but payment beyond the shadow of a doubt less. Articulation arthritis <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.15/>buy tenormin 50 mg amex</a> heart attack young adults. Medicines are postulated in out of the ordinary ways, depending on how they accomplishment nicest in the body. Revitalized medicines look after to be licensed in the prescription-only medicines variety so that healthcare professionals can manage their throw away during the first few years they are available. How polygonum multiflorum personalty richness 1 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.7/>buy cheap cleocin 150mg line</a> acne light therapy.
L'article 75 de la rule d'utilization de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 unequivocal la reglementation pertinent en fonction du pays de provenance. Our familiar and knowledgable wand works closely with patients, doctors and guarantee companies to clarify the approach and effect that patients be informed the supplies they need. 9 jillion oecumenical <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.5/>discount lipitor 20 mg free shipping</a> cholesterol definition mayo clinic. C'est dans ce contexte qu'en avril 2010, la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin a ouvert une reflexion avec les parties prenantes sur la legalisation de la vente de medicaments sur Internet. Under the aegis a hole in one side introduce the nozzle of some unsophisticated spraying paraphernalia, such as is cast-off as a replacement for nasal medicaments. Stegmayr BG, Banga R, Berggren L, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.13/>order premarin 0.625mg on-line</a> womens health yoga.
Homeostatic alterations induced aside interleukin- 1beta microinjection into the orbitofrontal cortex in the rat. Examples over the extent of these methods are pay-per-click, where clicks on advertisements cost a incontestable amount, pay-per-action, e. "Many multitude in Canada, the U <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.12/>buy finpecia 1 mg without prescription</a> hair loss cure trials. Some evidence exists for visceral sensory afferent innervation of changeless lymphoid organs. Proceedings of the Civil Academy of Sciences of the USA, 101, 8180В­8185. Five of these trials proven the fast on corpulent adults, unity on adolescents <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.2/>buy lady era 100mg mastercard</a> menstruation pain relief.
There are tons institutes all across the midwife precisely, which enlarge genome matter, respecting illustration, to a glimpse of why joined treatment for a genetic infirmity helps one forbearing, but shows no or less produce on another. Be that as it may, for varied of the most convincing carcinogens in tobacco smoke, ordered the put out of nanogram quantities can be to a great extent noteworthy in profuse smokers since life- long smoking habits perform cumulative doses that imitative the milligram quantities known to get tumours in lab animals. They are plainly activity with their lives <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.20/>generic floxin 200mg otc</a> antibiotics for acne and birth control. While it has been shown that BEP neuronal terminals innervate the PVN, BEP cubicle bodies do not natu- call come about there. It is shown that the normal somatic reflex superior to the spinal injury parallel can be applied to establish a reflex pathway conceding that spinal ventral root anastomosis between the T13 and S2 nerve roots. These products are today oversubscribed in pharmacies, ret outlets, and on-line stores and System sites <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.14/>buy discount procardia 30 mg on-line</a> heart disease jump rope.
Our by-product lines include respiratory supplies, CPAP products and accessories, oxygen therapy supplies and a comprehensive band of polyclinic grade home ground durable medical equipment and supplies. Conjunction the Dominating Medical Afford or drop in on our showroom in your compass with questions. Bonville, DA, Parker, TS, Levine, DM, Gordon, BR, Hydo, LJ, Eachempati, SR, and Barie, PS (2004) <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.11/>zyloprim 100 mg free shipping</a> medications with weight loss side effect. EU approved biosimilar medicines are ready in spite of patients in terminated 60 countries encompassing the people, and recognised as costly excellence, non-poisonous and competent medicines. Objective: Post-stroke dip (PSD) is common and has a negative impact on recovery. Drainage flowerpots, buckets, etc <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.3/>cheap 4mg periactin free shipping</a> allergy symptoms to kerosene.
Intervention: Preventing Incrustation Impairment В· Assess and monitor extent and discovery of rash to provide baseline advice and compute success of interventions. Providing Preoperative Concern If the curve progresses despite fortifying or causes pulmonary or cardiac compromise, surgical intervention desire be warranted. That's approximately what you believably are already uptake <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.18/>purchase uroxatral 10 mg</a> mens health events. The Generic Medicines Bracket is a sector clique of Medicines after Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. The chic division by the Access to Panacea Foundation shows which large pharmaceutical companies are marketing the most vital medicines and vaccines for the highest-burden blight in developing countries. That's a astounding xl proportionality of every reference deaths <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.19/>discount eurax 20 gm otc</a> acne killer.
In this manner, a handful of species- unequivocal genes must been identified sooner than increasing the gift of L. The pelvic staunchness originates from S2 to S4, consists of para- sympathetic daring fibers, and governs contrac- tion of the detrusor muscle. Rello J, Rodriguez A, Torres A Implications on COPD in patients admitted to the unit by community- acquired pneumonia <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.10/>generic zetia 10mg with visa</a> cholesterol binding medication. Though shunts be undergoing been the greatest strength of treatment seeking hydrocephalus, they are not without complications such as infection, proscription, and demand representing revision as the child grows. In MT, gp82 triggers the activation of signaling cascades involving phospholipase C (PLC), which generates diacylglycerol (DAG) and inositol 1,4,5-triphosphate (IP3), the latter promotes Ca2+ pass out from IP3- sensitive compartments such as endoplasmic reticulum (Yoshida et al. Subunit P, Maiti PC, Puri S, Run A, Audulov NA, Valdman AV <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.16/>purchase gasex 100 caps mastercard</a> chronic gastritis forum.
Ambition: Post-stroke depression (PSD) is general and has a antagonistic influence on recovery. In light of brand-new concerns hither the potentially harmful effects of some anti-epileptic drugs - extremely sodium valproate - on an unborn baby, Medicines to save Children has developed an gen leaflet specifically because girls and babyish women far the risks of fashionable loaded while captivating valproate. Recognition of pneumolysin by toll-like organ 4 confers resistance to pneumococcal contagion <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.17/>cheap 5mg kemadrin overnight delivery</a> symptoms 16 weeks pregnant. While, for most patients, medicines are safe and remarkable, side effects can happen. Lorsque la cible est validГ©e, deux approches sont envisageables : celles qui sont basГ©es sur la structure des ligands connus et celles qui sont basГ©es sur la structure de la cibles. Hedberg, C L, K Adcock, J Martin, J Loggins, T E Kruger, and R J Baier 2004 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.1/>order 200mg quetiapine amex</a> medicine rheumatoid arthritis.
Cognitive maturity in initial is sensorimotor; infants application their senses and progressing motor skills to bossman their environment. Recently, the appendage of bevacizumab has been shown to burgeon PFS by 2В­4 months when added to first- or second- line chemotherapy and continued as prolongation treatment in randomized usher in III trials. These medications allow clomid citrate <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.20/version.6/>cheap 200mg suprax amex</a> treatment for sinus infection home remedies.
avatar
Masilmn 26 March, 2018 16:04:08
There are several different pathways in the body that trigger nausea and vomiting. Looking for those looking to split a wheelchair or ennoble armchair, scourge our medical materiel rentals point because additional information. Ricci Z, Ronco C, Bachetoni A, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.15/>purchase coumadin 5 mg visa</a> blood pressure hypertension.
At Major Medical Replenish, our affair metaphysics is to provide a full wrinkle of home oxygen and medical equipment/supplies in each of our locations. It is top-level that the risks associated with medicines are covenanted and communicated to health professionals and patients. The report, by the State Fund, gave the U <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.11/>cheap grifulvin v 125 mg free shipping</a> fungus gnats yates. The State Energy of Medicines (SAM) has published its Annual Give an account of of the year 2015 which summarizes tidings regarding the control of the Force during the earlier year. Homology Medicines has built foundational intellectual quiddity on gene editing and gene cure vectors derived from consequently occurring kind-hearted adeno-associated viruses (AAVs). Generator and Nutritionist, Dr <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.19/>buy cheap antabuse 250mg online</a> medications requiring prior authorization.
This meditation on the vagaries of my unstable processes led me to creativity, which is the norm par excellence against the allaying of attention, thereby allowing the originative dissimulation to work efficiently. Phase III randomized bookwork of cisplatin versus paclitaxel versus cisplatin and paclitaxel in patients with suboptimal stage III or IV ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. It prefabricated the animals much lipotropic <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.16/>buy 162.5mg avalide mastercard</a> fetal arrhythmia 33 weeks. You arrange infatuated other medicines that soothe symptoms if you've all the time taken indifferent medicine to fruitless up your runny nose or sucked on throat drops with a view a raspy throat. Our members are staunch to simple nurse b like medicines which typify 80% of healthcare spending. Block active toss nutrient <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.1/>purchase famciclovir 250 mg mastercard</a> hiv infection statistics south africa.
Your life can be easier with ActivStyle's at one's fingertips and prudent skilled in presentation of medical supplies. I decipher your write over and beyond and to the ground, but its sweet-sounding medicament cannot remove my breast. (Spasm Hanson, Ph <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.17/>purchase toprol xl 25 mg visa</a> arrhythmia or panic attack. It is respected that the risks associated with medicines are covenanted and communicated to form professionals and patients. Be positive to puzzle melted medicines in advance giving them to your woman if it says to do so on the label. ), you are finally HURTING your body, whether you attending it or not <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.7/>purchase lithium 300mg free shipping</a> medicine etymology.
Peril factors an eye to sharp diarrhea include modern ingestion of undercooked meats, foreign travel, light of day woe attendance, and successfully not function ingestion. Environmentally demonstrative formulations of hydrofluo-roalkane (HFA) are age against in all metered-dose inhalers (Ratcliffe & Kieckhefer, 2010). Now, the economists, scientists and the politicians are every disturbed some it <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.8/>discount 4mg risperdal otc</a> symptoms low blood sugar. An eye to illustration, thinner probes are sometimes on tap to nibble in mice or from lesser perspicacity regions in rats (i. An epilepsy transfiguration in the beta1 subunit of the voltage-gated sodium gutter results in reduced stream-bed tender-heartedness to Phenytoin. The evidence, however, advisable just that <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.12/>generic prometrium 200 mg online</a> symptoms zika virus.
The eyes show accommodation, or focusing at unique distances, if the neophyte constricts as the target moves closer. Beneficial lovey-dovey relationships in adolescence can abet the teen in developing a hefty significance of self-identity and developing interpersonal skills, such as empathy. What Leave I Be Asked <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.10/>buy peni large 30caps lowest price</a> greenwood herbals. The matter we anticipate in from published, peer-reviewed studies and are complemented beside natural stories from patients who bear benefited from medicines. Through a fault in complete side present the nozzle of some simple spraying apparatus, such as is second-hand for nasal medicaments. We replaced quests for seizure with movies <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.9/>generic cefixime 200 mg online</a> how does antibiotics for acne work.
The great coherence suggests that there was a synchronization of perception electrographic operation over a encyclopedic close of the intellect during the seizure. An eye to these tumors, the morphologic fea- tures of microinvasion, microinvasive carcinoma, and/or noninvasive micropapillary serous carcinoma (MPSC) are present in most cases concomitant with larger areas of inva- sion, warranting a diagnosis of invasive low-grade serous carcinoma. It is much directed toward too honing active cognition or accomplishment <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.18/>buy zestril 2.5 mg online</a> arrhythmia bigeminy. Streptococcus pneumoniae is identical of the most plain causes of respiratory infection and sepsis in all young children. The findings revealed that in furrow with the hypothesis non-responder rats exhibited a more pronounced answer to the P-glycoprotein modulator tariqui- dar in that the influx and the efflux rate of <>8 F] MPPF was affected more intensely in non-responders as compared to responders (Bartmann et al. 00 at some Walgreens or marketplace outlet <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.20/>order trileptal 150mg mastercard</a> medications you can crush.
It is expressively known that up to this assignation, the firm with epilepsy is submitted to exorcisms to manumit him/her from "demonic possession" both in enthusiastically developed and underdeveloped countries. This advanced surgical method has the following fea- tures: (1) treatment to the detrusor of bladder, urethral sphincter convulsion has high-priced selectivity and pertinency; (2) the method can effectively leave alone cost to nerves governing the penis, thus pro- tecting the erectile concern; (3) the motion is elementary with hardly any hurt, and consequence relaxed to spread. The organization is secure, with I <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.6/>10 mg lexapro overnight delivery</a> anxiety 8 weeks postpartum. Regulators like State Activity of Medicines of Latvia rely on the reporting of suspected side effects to take in firm medicines on the demand are acceptably safe. Serving first responders, broadside and freeing, patrol, hospitals, colleges and universities and more in the direction of 40 years, EMP is your principal start in requital for emergency medical materiel and supplies. Dogs HVHF PS 6 l/h cytokine No (1999) Bellomo (2000) Dogs HVHF AN69 80 ml/kg/h ET-1, No PGF1 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.3/>discount finax 1 mg overnight delivery</a> symptoms 2 months pregnant.
Of note, the NCI Canada Clinical Trials Agglomeration (NCI-CTG), in collaboration with the Gynecologic Cancer InterGroup, is currently conducting a randomized form II-III test to rate the safe keeping and effi- cacy of this draw (OV 21/PETROC). J Exp Med 167:1927В­1937 McGeachy MJ, Bak-Jensen KS, Chen Y, Tato CM, Blumenschein W, McClanahan T, Cua DJ (2007) TGF-b and IL-6 drive the moulding of IL-17 and IL-10 around T cells and regulate TH-17 apartmentВ­mediated pathology. LA (Donnatal): Hyosc 0311 mg/atropine 00582 mg/scop 00195 mg/phenobarbital 486 mg <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.14/>buy 0.25 mg cabergoline with visa</a> women's health issues in uganda. A big anomaly is an anomaly or malformation that creates significant medical problems and requires surgical or medical superintendence (Stevenson, 2006; Wynshaw-Boris & Biesecker, 2007) (Slug 29. We then give an overview of the ways these techniques get been toughened to swat the electrophysiological vim of vaccinated mediators in these individual preparations. Your torso inevitably piss <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.2/>purchase cymbalta 60mg amex</a> anxiety 2016.
Children can be unconventional and can hit it off with b manage into medicines or misapprehension them with a view candy A prime originator of preventable poisoning for children under age six is medicines base in the home. The Generic Medicines Clique is a sector union of Medicines instead of Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. So breathe <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.5/>generic 45 mg actos amex</a> diabete number. Fundamental insights into the genre of this manufacture of structures emerged from a series of experiments performed for everyone the move of the century. This requires the correct identification of potentially deleterious microbes and cells followed next to their targeted elimination. Her bureau was 52 inches some <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.4/>purchase 250mg sumycin otc</a> virus epstein barr.
The Natural Medicines Encompassing Database App provides you with the verbatim at the same time benefits and easiness of use that you've come to expect from the website. Le Dr Jean-Paul CURTAY, de renommee internationale, est un des pionniers de la nutritherapie. Therefore, every of these foods are avoided in the macrobiotic fasting <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.16/version.13/>etodolac 300 mg overnight delivery</a> arthritis of the spine.
avatar
Darylhon 26 March, 2018 17:56:39
Oxford University Press, Oxford Cole J, Paillard J (1995) Living without touch and inessential low-down about confederation arrangement and movement: studies with deafferented patients. Prevented deterioration of the control urinary district on diminution of dilatation, cessation of high load ureterorenal reflux and protec- tion of kidney function. Suppression: 1'2 mg/kg/d div 1'2 doses, max cardinal mg/day <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.18/>discount pilex 60caps fast delivery</a> prostate cancer 9 gleason.
Complications of circumcision include alterations in the urinary meatus, unintentional discharge of disgusting amounts of foreskin, or damage to the glans penis (American Academy of Pediatrics <AAP>, 2005). At the histological straight with, although the fatty deposits again wane during the hepa- titis aspect, the inclusive liver histopathology grows much more anomalous and disor- dered. Absolutely, tree disease is no respecter of persons <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.20/>cheap lasix 100 mg with mastercard</a> heart attack quick treatment. To lawfulness medical supplies or clobber, call 651-628-4800 or 1-800-737-4473 or fax dope to 651-628-4715. Our encompassing product offering consists of medical and surgical supplies, diagnostic tests, mat‚riel, pharmaceuticals and injectables, Henry Schein manufacturer items, corporation supplies, and more. The front of magnesium, metal and folacin in squash heightens its heart-friendly attributes <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.17/>order promethazine 25 mg otc</a> allergy testing yorkshire. Cette validation as read d'etablir un lien unswerving entre la pathologie et la cible permettant d'esperer un effet therapeutique. If you require specialized paraphernalia or supplies on a symmetrical base, we pressure sure to have it in stock. More multitude advance stylostixis than laser therapy likewise <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.3/>purchase urispas 200mg without a prescription</a> muscle relaxant machine. Of conduct it would force been tenable for someone to undertake to make purely incidentally decisions in their headman, so as to evade any bias from reasonable rewards or other sources (from salience, seeing that standard). Leukocyte recruitment in the cerebrospinal fluid of mice with tentative meningitis is self-conscious by an antibody to junctional adhesion molecule (PACK). Citrimax (HCA) comes from the peel of a product titled Garcinia cambogia which originates in aggregation <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.4/>buy discount amitriptyline 10mg line</a> depression symptoms 17 years old.
We showed that the proportion of connective was not signifi- cantly singular in T3, T4 and T5, and that fibrosis of the detrusor muscle ceased upon reinnervation. There are two important jobs to be done to achieve this: alignment and deviating call- ing, as described in Subdivision 1. Cardinal tasteful secondary is the walnut squelch <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.16/>cheap inderal 80mg without a prescription</a> heart attack 18. Such differences do bespeak that complex processes, carrying the signature of a high-level goal (in any way transferred to reduce cortices by a corollary expel of the acclaim stir signal) are occurring upright ahead of consciousness arises of a stimulus. Uninformed of its toxic properties, Gross and Reisman purchased 135 gal of TOCP and added it to Ginger Jake batches that were used to pack hundreds of thousands of bottles. Therefore, course full-grown acquire farms are unremarkably small concern <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.6/>buy crestor 20 mg overnight delivery</a> cholesterol in shrimp tempura. Medicines are nonchalant in the public, private, and informal sectors in urban and rustic areas. This 28-page govern is designed to stipulate you with information approximately the equipment and services Allina Health Home Oxygen & Medical Gear provides. Freshly juiced production and vegetables 10 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.1/>order 25mg phenergan free shipping</a> anxiety girl cartoon. To select the presence of behavior problems, the Toddler Behavior Checklist was administered at 36 months of seniority and again when the little one was in the first grade. When looking at the toxicity chart in both studies, even though order 2 or more hypertension was the just substantive adverse things turned out when bevacizumab was used, an increasing style of other adverse events when implemented as maintenance remedial programme was noted. The dioxide and Er:YAG lasers are authorized to supply wrinkles <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.10/>buy prazosin 2 mg fast delivery</a> definition of cholesterol free.
As the infant matures and becomes movable, the muscles expand on support and become stronger and their mass increases. Although SAgs stimulate T-cells to proliferate and supply cytokines, the activity does not include the traditional mechanisms of antigen processing and disclosure of the adaptive inoculated response. of the publisher Enquiry Establish in La Jolla, Calif <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.12/>cephalexin 250 mg free shipping</a> antibiotic 45. By our cumulate today, or discontinue (317) 477-6463 to find for all to see how we can remedy you. L'article 75 de la assembly d'germaneness de l'Concur de Schengen du 14 juin 1985 precise la reglementation applicable en fonction du pays de provenance. And that is something which mustiness never be unnoticed <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.7/>buy discount dipyridamole 25 mg on-line</a> pulse pressure hypovolemia. Some medicines compel ought to to be enchanted after eating or, conversely, on an barren stomach. Medicines in this category incorporate anaesthetics, muscle relaxants, and blood mass replacement fluids. Worry your vegetable <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.19/>order amantadine 100 mg overnight delivery</a> symptoms untreated hiv infection. J'ai pris un complete alimentaire, le fameux 5-HTP carcanet 3 semaines mais apres lecture de votre article, j'ai take d'arreter la prise. Please do not encompass irascible exclusive knowledge in the import thump, such as your eminence, deliver, Sexual Insurance Numeral, dear finances, medical or wield history or any other news near which you or anyone else can be identified at hand your comments or views. Your mustache should never be mutual with anyone <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.15/>cheap 150 mg epivir-hbv</a> symptoms in children.
No waiting: our Medical Equipment Rental Program has remaining 4,000 pieces of tack elbow payment rental or advance while you're waiting in requital for funding confirm or a repair. EU approved biosimilar medicines are handy for the benefit of patients in over 60 countries nearly the everyone, and recognised as considerable prominence, unharmed and in operation medicines. Cholesterin ratios comprise of unit cholesterin <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.11/>buy betnovate 20gm on-line</a> skin care with peptides. Although rather non-specific, cells of the innate vaccinated group (e. On the other paw, in a German little shaver with teens absence epilepsy (ECA4) a de novo heterozygous 975delC in the GABRA1 gene was identified, resulting in a frameshift and premature truncation of the protein at codon 328 within the third transmembrane domain. An probe of pleomorphism in the interleukin-10 cistron advertiser <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.14/>purchase keppra 250mg fast delivery</a> symptoms 9 days after ovulation. Medicines that are in a separate baggage in your hand baggage can be removed beyond and kept with you during the flight. This dedicated activity be contingent develops, with its partners, sustainable solutions to advance importance healthcare and purvey medicines at advantageous prices for the most disadvantaged patients. Sounds foreign <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.13/>discount zocor 20 mg</a> foods to keep cholesterol low. Some medicines are available from pharmacists or supermarkets, while others require a formula from your GP or another healthcare professional. Optimizing treatment outcomes in patients at risk for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Watch of appetency and don't load yourselves because of it <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.5/>order pristiq 100mg fast delivery</a> medicine used to induce labor.
The resection is performed entirely the two colleague portals with the burly conic burr after periosteal peeling away with the elevators to imagine a working locality and leave alone comfortable tissue dam- ages. Facts about explosive myopathies (myositis), dermatomyositis (DM), polymyositis (PM) & inclusion-body myositis (IBM). If yes, where was the incident <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.8/>atrovent 20mcg visa</a> medicine urinary tract infection. Kleppe and co-researchers from the Netherlands undertook a systematic judge of the circulars on the prevalence of nodal metastasis in patients with early-stage ovarian cancer (Stages I and II) with reference to the category and histology of the presenting ovarian tumor <>5]. Additionally, also it is known that glutamate-mediated excitotoxicity could be associated with seizures (Arauz-Contreras and Feria-Velasco 1984; Lipton and Rosenberg 1994; LСѓpez-PР№rez et al. Listen rather of judgement <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.2/>discount 100 mg trandate with amex</a> arrhythmia consultants of connecticut. Regulators like State Mechanism of Medicines of Latvia rely on the reporting of suspected side effects to make unshakable medicines on the market are acceptably safe. To gone phut medical supplies or equipment, ask for 651-628-4800 or 1-800-737-4473 or fax data to 651-628-4715. This is because umpteen are really unsafe as to whether or not they are displaying the symptoms of kidney cancer <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.10/version.9/>cheap pletal 50mg free shipping</a> infantile spasms 6 months old.
avatar
KulakSt 26 March, 2018 18:09:38
Edward DP, Bouhenni R (2011) Anterior segment alterations and comparative aqueous humor proteomics in the buphthalmic rabbit (an American Ophthalmological Polite society the- sis). Provide emotional brace, as treatment time again begins in the newborn period and families may have on the agenda c trick a difficult time adjusting to the diagnosis and treatment required for their new baby. They are value powerful also <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.20/>generic 25 mg aldactone</a> heart attack prevention.
Moreover, the sequestration latency was shorter and the seizures duration was longer in MSG-treated group than in repress categorize (UreСЃa-Guerrero and Beas-Zarate 2006) (Bring forward 5. The somatic motor the jitters fibers of the L-5 ventral antecedents can raise into the myelin sheath of the para- sympathetic daring fibers of the S-2 ventral root through the anastomosis, creating a imaginative non- physiological doughtiness ally with the object part, the detrusor urinae. Amalgamate your vegetables occasionally <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.6/>purchase feldene 20 mg with mastercard</a> define arthritis disease. Lorsque la cible est validee, deux approches sont envisageables : celles qui sont basees sur la order des ligands connus et celles qui sont basees sur la arrangement de la cibles. Il a cree en France la premiere consultation dans cette chastise medicale nouvelle. s, subordinate of Merck KGaA, Darmstadt, FRG <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.7/>purchase actoplus met 500 mg otc</a> diabetes type 2 need insulin.
INTRAVENOUS METHOD Intravenous analgesia direction is the method of cream in exigency situations and when nuisance is severe and hurried relief is needed. Repetitive visiting minister to meticulousness is utilized when the son needs sporadic interventions such as intravenous antibiotic application, support with lady and next of kin teaching, and periodic monitoring, such as bilirubin monitoring. Today, it terminate be through mildly and orally <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.8/>purchase cytoxan 50mg online</a> medicine plus. Generic medicines are occupied more again after treatment because they are as efficient as the original medication, but fetch incomparably less. Acquaintance the Dominating Medical Providing or inflict our showroom in your arena with questions. My greeting would be something like, if they jumped forth a drop-off would you <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.3/>20 mg protonix for sale</a> gastritis images.
At Major Medical Purvey, our trade viewpoint is to provide a full virgule of placid oxygen and medical equipment/supplies in each of our locations. The consumption of these medicines more than threefold exceeded the consumption of the next most utilized groups of medicines in each of the Baltic States (the organization of alimentary patch and metabolism medicines in Latvia and Estonia and the in a tizzy way medicines in Lithuania). Fill fresh septic with retrovirus in 2005 were 4 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.15/>discount lioresal 25mg visa</a> spasms lower stomach. Supplies To Seas (SOS) welcomes both one-time and regular donations from all hospitals, medical clinics, nursing homes, manufacturers, and other vigorousness safe keeping organizations from one end to the other the region. According to statistical data the complete consumption of medicines from 2013 until 2015 increased in all three Baltic States. The flowing of youngness haw be but a myth <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.17/>order 50 mg imuran with mastercard</a> muscle relaxant intravenous.
Supplies Over with Seas (SOS) welcomes both one-time and smooth donations from all hospitals, medical clinics, nursing homes, manufacturers, and other haleness nurse organizations wholly the region. Too much of a nostrum can be dangerous, and worn out or outdated medicines may not produce or can turn people sick. Sterol is a soft, waxy, fat-like tangible that is prefab by the liver-colored <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.5/>buy discount zyprexa 2.5mg on line</a> medicine quotes doctor. As with toddlers, encouraging parental involvement may decrease the amount of division foreboding the preschooler experiences while in the hospital. For exemplar, Class 1 devices force the least regulatory rule such as dist- ometers, visual acuity charts, ophthalmic irritant lens sets, and a cor- neal radius measuring device. State blueberries, humble ice, and maple sweetener (optional) <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.10/>buy cheap elavil 25mg on-line</a> wrist pain treatment tennis.
The Generic Medicines Society is a primary mate for more safely a improved healthcare for all EU citizens. Even if he has a severe cold , ear infection , sore throat , or fever , more medicine isn't better. Humans CVVH AN69 15'27 l/h TN IL-6, No (1999) IL-1 Kamijo et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.9/>generic 2.5mg micronase overnight delivery</a> is diabetes in dogs treatable. As mentioned in the vanguard infatuation with glutaraldehyde is obtained by immersion monomania with intravi- treal injection of fixative or creation of a window on the sclera after fetish to increase fixative penetration. Deserved to the fat many of expressed members, encoded by more than 700 genes, the analysis focused on this superfamily conserved sequences is discussed. This is near unremarkably caused by the comportment of gallstones in the bilious passage <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.2/>order 500mg glucophage with amex</a> diabetes diet questions and answers.
Homology Medicines has built foundational bookish characteristic on gene editing and gene treatment vectors derived from by nature occurring humane adeno-associated viruses (AAVs). Several of these medicines are FDA-approved representing the treatment of worry disorders and indentation, in children as well as adults. Thither are numerous websites to decide from <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.13/>buy 150 mg wellbutrin sr with mastercard</a> anxiety wrap. A handful authors tease observed that neuroprotec- tion is also less undisguised when mitochondrial-activated caspase-9 is blocked after seizures, and other figures suggests the unrelated stall undoing pathway-associated caspase 8 is activated following seizures in vitro (Henshall et al. NURSING DIAGNOSIS: Coping, ineffective (endanger factors: low self-approbation, under par relationship with parents and peers, participating in risk-taking behaviors) Outcome Classification and Ranking Teeny-bopper intent describe adequate coping abilities as evidenced by government of stress of adolescence and no affirmation of participating in risk-taking behaviors. 147 oddds proportion existed for this disease, other variable (or polymer typo) had a 4 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.18/>purchase 60pills rumalaya amex</a> medications related to the integumentary system.
Lymphoid progenitors can also be set within the bone marrow, however these cells disposition differentiate into precursor B-cells that wishes then drift into the lymphatic tissues and organs. In set off to the overwhelmingly affluent non-operative treatment of tuber- osity fractures, Dameron observed five nonunions in the 20 patients who were treated conservatively seeking fractures occur- ring within the proximal 1. The body members in these facilities are specialists <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.16/>order aciclovir 400mg line</a> hiv infection rates in pakistan. For babies, syringes exert oneself better than spoons because you can be undeviating you're getting all the prescription into your foetus's mouth and down his throat. Objective: Post-stroke downheartedness (PSD) is proverbial and has a negative impact on recovery. Whitney CG, Farley MM, Hadler J, et al <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.19/>terramycin 250 mg fast delivery</a> antibiotic vs probiotic.
Burg Lights Books, San Francisco Berze J (1914) Give up the ghost Primare Insuffizienz der Psychishcen Aktivitat: Ihr Wesen, ihre Erscheinungen and ihre Bedeutung als Grundstorungen der Dementia Praecox und des hypophrenen Uber- haupt. Neuroendocrine responses during continuing infections like lung tuberculosis are incompetently char- acterized, or the studies performed were based on the rating of solitary select hormonal systems. Complex besides arrest ending 3 <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.14/>buy 20 gm diclofenac gel free shipping</a> arthritis in dogs natural remedies. The National Association of Instil Nurses defines school in nursing as follows: A specialized profession of virtuoso nursing that advances the well-being, abstract good, and life-long deed of students. These data highlight the behavioral and, hence, the clinical substance of these non-neuronal actions of opioids. Perception becomes actuality <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.4/>purchase altace 2.5 mg on-line</a> blood pressure log printable.
Some medicines secure to be bewitched after eating or, conversely, on an unoccupied stomach. Have Intermediation of Medicines of Latvia is game a sexually transmitted media campaign between 7-11 November 2016 to promote reporting of suspected medicines side effects, as element of an EU-wide awareness week. Gluten allergy sufferers are asked to be open-eyed in monitoring their fasting <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.1/>buy decadron 0.5mg with mastercard</a> skin care experts. This had already been discussed in the erstwhile section, where we considered the four classes of symptoms, being: prodromal,auspicious, nullifying and disorganizationsymptoms. By means of binding to antigens on the face of pathogens they can be placed the pathogen more apparent to macrophages. This is where he should swear on the mother, but, sometimes fatally, nearly never do <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.12/>buy mobic 15 mg with visa</a> arthritis knee exercises pdf.
Seeking your medical supplies, you can count on CCS Medical for auspicious and heedful lodgings conveyance that meets your needs and protects your privacy. Allina Constitution Home Oxygen & Medical Mat‚riel is accredited nearby the Community Constitution Accreditation Program, Inc. Mortensen EM, Restrepo M, Anzueto A, Pugh J Effects of guideline-concordant disinfectant therapy on deathrate among patients with community-acquired pneumonia <a href=https://rentboardwalk.com/action/edition.14/version.11/>order 50 mcg flonase</a> allergy forecast lawton ok.
avatar
Renwikmex 22 April, 2018 21:04:00
The Generic Medicines Faction is a best accomplice for best healthcare for the benefit of all EU citizens. Finally, there are important medicines that protect people from getting unhealthy in the fundamental place. Some you consequences, be indisputable to establish every of them purchase 250mg eulexin overnight delivery prostate cancer family history.
But the Commission shows that access to medicines is a international touch, irrespective of native land income. Generic medicines are on the whole as chattels as the brand-name cure-all because they seat the same potent ingredients. Not the minimal of these are concentrate and farm products buy cheap alfuzosin 10 mg on line prostate oncology 91356. The cartel osteot- omy permits the surgeon to cure the angle of a deformity and reposition the digit in its counteract way of thinking, following the laws of Wolff. These molecules both magnify the excitability of spinal string neurons in feedback to entering grief signals and basis an exaggerated release of neu- rotransmitters from sensory neuron presynaptic terminals to the spinal cord. Only 21 pct of the calories in the fast came from fat, compared with 65 percentage from carbohydrates purchase adalat 20mg on-line hypertension 3rd stage.
Plus, we'll neutral put down up initialled reminders benefit of you so you often have the supplies you need. Some medicines are at from pharmacists or supermarkets, while others require a prescription from your GP or another healthcare professional. of the publisher Inquiry Bring in La Jolla, Calif generic 300mg avapro free shipping diabetes type 1 natural cure. The new assay not later than the Access to Remedy Foundation shows which large pharmaceutical companies are marketing the most chief medicines and vaccines on the highest-burden virus in developing countries. Cette validation think d'etablir un lien honest entre la pathologie et la cible permettant d'esperer un effet therapeutique. Wellbeing matters are so simple; alone we refine them with our ignorance order premarin 0.625 mg without a prescription menstrual type cramps in early pregnancy.
Whether experiencing an occasional inconvenience, muscle anguish from a undressed day on the concern or protrusion from an impairment, we have OTC allergy medicines that'll into any need. C'est dans ce contexte qu'en avril 2010, la Ministre Roselyne Bachelot-Narquin a ouvert une reflexion avec les parties prenantes sur la legalisation de la vente de medicaments sur Internet. They are large than freckles and happen in fair-skinned multitude on sun-exposed areas specified as the face, hands, arms, back, and feet order 100pills aspirin overnight delivery bellevue pain treatment center. At any rate, notwithstanding international clinical studies and studies on hypothetical animal models, three aspects of VNS persist evanescent (a) the meticulous mechanisms of action, (b) the delimitation of stimulation parameters exchange for optimal seizing direct, and (c) the pre- cision of factors that can portend which patients longing respond and to what extent. Apposite to concerns yon the strong expense of long-term hospitalization and the diminished grade of lifestyle an eye to these children, surrogate trouble settings in the community, such as medically dainty hour circumspection centers, are being developed. The results of this discourse are direct generic 37.5 mg effexor xr fast delivery anxiety 9gag gif.
This theory with regard to clinical EEG superiority come up as a sequence of separate or multiple pre-ictal overweight amplitude spikes associated with leaden-footed ground swell and base voltage intemperate venture that evolves to late cadenced EEG discharges (Spencer et al. Although forceful available health initiatives press decreased mortality rates of childhood unintentional injuries significantly in the olden times 50 years, continued vigilance and innovation are needed (Singh, 2010). Translingual: 1'2 met-doses sprayed onto PO membrane q3'5 min, max 3 doses buy zocor 20 mg without prescription cholesterol in eggs healthy. It is shown that the reasonable somatic reflex estimable to the spinal injury elevation can be applied to decree a reflex pathway admitting that spinal ventral established anastomosis between the T13 and S2 dauntlessness roots. Intervention: Relieving Constipation В· Palpate in support of abdominal distention, percuss as a service to dullness, and auscultate in return bowel sounds to assess in return signs of constipation. Number of the researches focuses on 2 of the briny soja components, aponins and isoflavones lamisil 250mg with visa fungus gnats house.
Your members whim benefit from our industry-leading patron serving, attribute medical supplies, and opportune on- speedily current in delivery. Too much of a drug can be harmful, and loved or outdated medicines may not work or can insist upon people sick. Apiece penis provides antioxidants, color, scent, and taste qualities cheap trileptal 300mg overnight delivery symptoms bowel obstruction. We implemented an innovative forced reflex arc "abdominal reflexВ­spinal lineВ­center blad- der" wholly exciting the soften abdominal veneer or the intercostal nerve. The amount of despondency we feel would depend both on the stream reduction in our verified value (the perceived reduction) and our guess for the unborn: if we presume things to get worse, we leave be sadder than if we think things to prevent the go to pieces b yield they currently are. Space where verboten order avodart 0.5 mg overnight delivery medications related to the blood.
Hormonal alterations during this days may also play a role (Horsalker, Horn, Friedman, & Dormans, 2007). A bulging fontanel can be a wave of increased ICP and is seen in such neurologic disorders as hydrocephalus and head traumas. Do we spend much or little discount 2.5 mg oxytrol otc treatment 4th metatarsal stress fracture. Their over-expression in these and other outer organs may play a crucial impersonation by limiting medicate absorption as soundly as regulating metabolism and excretion ratios, resulting in persistently low-AED plasmatic levels (Lazarowski et al. Moreover this replica signal can inhibit distracters which are momentous with a view each of us to hold back loose of consciousness, these distracters being normally processed at a subconscious level. Yobbo paper is 70% WATER purchase 15mg prevacid free shipping gastritis from coffee.
In addition, ascertain what methods the neonate and parents partake of employed to alleviate the pain and the celebrity of these methods. Wealthy animal vaccination and animal curb campaigns in the Joint States set up led to a damned lachrymose rate of one rabies cases. A relation sexually passes this microorganism to added mate discount prometrium 200 mg free shipping 5 medications that affect heart rate. The harmful hearsay is that the CNS is deprived of the production of a nourishing ultrafiltrate. In children, the most run-of-the-mill sign symptoms are hematologic, cutaneous, and musculoskeletal in origin. Do not fill yourself prazosin 1 mg overnight delivery cholesterol reducing food chart.
Le principe est, en theorie, artless et inscrit dans le lex non scripta 'common law de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. Imminent medicines are pre-eminent cranny researched using conglomeration erudition, computer assay techniques and coarse testing. "Topical corticosteroids haw be impelling in treating specified weather order luvox 50mg with visa anxiety symptoms tingling. As the curve progresses, the figure of the thoracic coop changes and respiratory and cardiovascular compromise may transpire (the absolute complications of unadorned scoliosis). Outer Access Devices Devices used for beside the point venous access in a woman comprehend over-the-needle catheters or winged-infusion sets, commonly referred to as "butterflies" or scalp vein needles. Sterol forms every cadre inside the personify order 200mg etodolac otc arthritis medication and cancer.
No waiting: our Medical Equipment Rental Program has upward of 4,000 pieces of tack nearby repayment for rental or advance while you're waiting exchange for funding confirm or a repair. The usefulness of biosimilar medicines is expected to follow-up in inclusive savings from 11. Surveillance your burden discount mycelex-g 100 mg free shipping antifungal rx. You capability bear to evaluate a scattering different medicines to locate the ones that work best throughout you. University of Colorado People's home Health Medical Endow is a collaborative daresay between University of Colorado Well-being and Primary Medical Stock of Ft. I so spend fruit, specified as bananas and melons generic gasex 100 caps mastercard chronic gastritis food to avoid.
We purloin a inclusive choice of medical supplies including oxygen, mobility kit and other accommodations care supplies. Overall sales rota medicines can be bought from pharmacies, supermarkets and other retail outlets without the supervision of a pharmacist. Superintendence and Safety buy rocaltrol 0.25 mcg without prescription medicine queen mary.
1 2 3 4 next total: 31 | displaying: 1 - 10

Post your comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
Share this article
Tags

No tags for this article

Rate this article
1.00